หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนป่าควนหรั่ง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนป่าควนหรั่ง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2558
ที่ตั้ง : ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เนื้อที่ : 80 ไร่ 2 งาน 51 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนแก้ว ป่าคลองตม และป่าทุ่งลานแซะ จ.นครศรีธรรมราช
สถาพทั่วไป : เป็นเนินเขา ดินเป็นดินลูกรัง
หมู่บ้าน :

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2558ปีที่สิ้นสุด : 2568
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/21673 ลว 25 ธ.ค. 58
ผู้ตรวจสอบ : นายศุภชัย พัฒภูมิ
สภาพป่า :
    เป็นป่าค่อนข้างสมบูรณ์ มีการบุกรุกทำสวนยางพาราบางส่วน แต่ใช้มติที่ประชุมขอคืนพื้นที่เพื่อจัดตั้งป่าชุมชน
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรจัดทำป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :