หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
บ้านแค่  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : บ้านแค่
ปีที่เริ่มโครงการ : 2559
ที่ตั้ง : ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา
เนื้อที่ : 71 ไร่ 0 งาน 34 ตารางวา
ประเภทป่า :
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาสูงชัน ติดเขตอุทยานฯ
หมู่บ้าน : บ้านแค่ (หมู่ 1)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :