หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านโนนสำราญ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านโนนสำราญ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2558
ที่ตั้ง : ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
เนื้อที่ : 805 ไร่ 2 งาน 28 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหมากหญ้า จ.อุดรธานี
สถาพทั่วไป : เป็นพื้นที่ราบและเนินภูเขา มีลานหินกว้างและก้อนหินขนาดใหญ่ สภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายและลูกรัง มีล่องน้ำเป็นลำห้วยไหลลงสู่พื้นด้านล่าง
หมู่บ้าน : โนนสำราญ (หมู่ 5)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2558ปีที่สิ้นสุด : 2567
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/19623 ลว 20 พ.ย. 58
ผู้ตรวจสอบ : นายไสว คณาเสน
สภาพป่า :
    มีสภาพเป็นป่าเต็งรัง หรือป่าโคกผสมป่าเบญจพรรณ ที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ มีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :