หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านคำไฮ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านคำไฮ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2558
ที่ตั้ง : ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
เนื้อที่ : 1099 ไร่ 1 งาน 24 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบะยาว ป่าหัวนาคำ ป่านายูง ป่าหนองกุงทับม้า และป่าหนองหญ้าไขย จ.อุดรธานี
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบและเนินภูเขา ดินเป็นดินร่วนปนทรายเป็นดินลูกรังบางส่วนมีก้อนหินขนาดใหญ่ เป็นป่าต้นน้ำมีลำห้วยไหลผ่าน ได้แก่ ลำห้วยพันชาด ลำห้วยถ้ำพวง เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ดี
หมู่บ้าน : คำไฮ (หมู่ 2)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2558ปีที่สิ้นสุด : 2567
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/2015 ลว 2 ธ.ค58
ผู้ตรวจสอบ : นายไสว คณาเสน
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง มีความอุดมสมบูรณ์ดี มีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด ได้แก่ เต็ง รัง ประดู่ ยางเหียง พลวง เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :