หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านวังทอง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านวังทอง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2558
ที่ตั้ง : ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
เนื้อที่ : 1548 ไร่ 0 งาน 36 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบะยาว ป่าหัวนาคำ ป่านายูง ป่าหนองกุงทับม้า และป่าหนองหญ้าไขย จ.อุดรธานี
สถาพทั่วไป : เป็นพื้นที่เนินภูเขาสูง มีก้อนหินขนาดใหญ่โผล่จากดิน สภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายและลูกรัง มีร่องน้ำหลายสาย เป็นต้นน้ำลำธารไหลลงสู่พื้นที่ราบด้านล่าง
หมู่บ้าน : วังทอง (หมู่ 9)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2558ปีที่สิ้นสุด : 2567
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/2015 ลว 2 ธ.ค58
ผู้ตรวจสอบ : นายไสว คณาเสน
สภาพป่า :
    มีสภาพเป็นป่าเต็งรัง หรือป่าโคก ผสมป่าดิบแล้งและป่าเบจพรรณที่สมบูรณ์ และมีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :