หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านนาโปร่ง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านนาโปร่ง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2559
ที่ตั้ง : ต.บะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
เนื้อที่ : 232 ไร่ 2 งาน 44 ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : เป็นเนินเขาสลับกับที่ราบ สภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายมีก้อนหินขนาดใหญ่โผล่ พื้นที่บางส่วนเป็นลานหินขนาดใหญ่
หมู่บ้าน : นาโปร่ง (หมู่ 7)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2559ปีที่สิ้นสุด : 2568
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/1112 ลว 21 ม.ค. 59
ผู้ตรวจสอบ : นายไสว คณาเสน
สภาพป่า :
    เป็นเนินเขาสลับกับที่ราบ สภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายมีก้อนหินขนาดใหญ่โผล่ พื้นที่บางส่วนเป็นลานหินขนาดใหญ่
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :