หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านนาสร้าง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านนาสร้าง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2560
ที่ตั้ง : ต.สะแบง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
เนื้อที่ : 92 ไร่ 2 งาน 13 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นพื้นที่ราบ ดินร่วนปนทราย บางแห่งเป็นดินลูกรัง เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ดี
หมู่บ้าน : นาสร้าง (หมู่ 6)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2560ปีที่สิ้นสุด : 2569
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/19649 ลว 22 พ.ย. 59
ผู้ตรวจสอบ : นายโชคชัย ศรล้อม
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง มีความอุดมสมบูรณ์ดี มีพันไม้หลากหลายชนิด ได้แก่ เต็ง รัง แดง ประดู่ ยางเหียง พลวง กระบก มะค่าแต้ สาธร หมีเหม็น รักใหญ่ เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    มีเหมาะสมที่จะดำเนินการจัดทำโครงการป่าชุมชน จึงเห็นควรให้ดำเนินการจัดทำโครงการป่าชุมชนที่ขอ

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :