หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านตลาดวัว  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านตลาดวัว
ปีที่เริ่มโครงการ : 2559
ที่ตั้ง : ต.นิคมเขาบ่อแก้ว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
เนื้อที่ : 445 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : พื้นที่เป็นภูเขา 2 ลูกยาวขนานไปกับชุมชน ยอดเขาสูงสุดมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 270 และ 192 เมตร
หมู่บ้าน : บ้านตลาดวัว (หมู่ 11)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2559ปีที่สิ้นสุด : 2569
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1604.43/19160 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
ผู้ตรวจสอบ : นายเดชา ชมดี
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ มีพันธุ์ไม้ขึ้นกระจายทั่วไปตามซอกหินปูน ในบริเวณที่เป็นเขาสูง เช่น พุดผา กล้วยผา จันผา สลัดได ส่วนพื้นที่ด้านล่างของภูเขามีชนิดไม้ที่พบ เช่น ประดู่ สวอง งิ้ว มะกอก มะกัก อ้อยช้าง มะเกลือ แจง ไผ่รวก จันผา โมกหลวง บันไดลิง บุก เปราะ ข่าลิง เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    พื้นที่ไม่เคยอนุญาตให้หน่วยงานหรือองค์กรใดใช้ประโยชน์ตามกฎหมาย ชุมชนประสงค์ ดูแล บำรุง รักษาร่วมกับเจ้าหน้าที่เพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ จึงเห็นให้จัดตั้งป่าชุมชนต่อไป
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :