หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
บ้านหนองปลา หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำเฮี้ย อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : บ้านหนองปลา หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำเฮี้ย อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ปีที่เริ่มโครงการ : 2558
ที่ตั้ง : ต.น้ำเฮี้ย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
เนื้อที่ : 1317 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า :
สถาพทั่วไป : พื้นที่เป็นภูเขาลาดชัน มีหน้าผา
หมู่บ้าน : บ้านหนองปลา (หมู่ 1)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2558ปีที่สิ้นสุด : 2563
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/10180 ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2558
ผู้ตรวจสอบ : นางสาวสุนทรี พลอยรุ่งโรจน์
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นให้จัดทำโครงการป่าชุมชน
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2558ปีที่สิ้นสุด : 2563
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/10180 ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2558
ผู้ตรวจสอบ : นางสาวสุนทรี พลอยรุ่งโรจน์
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นให้จัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :