หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
บ้านหน้าช่อง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : บ้านหน้าช่อง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2560
ที่ตั้ง : ต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่
เนื้อที่ : 1538 ไร่ 2 งาน 65 ตารางวา
ประเภทป่า :
สถาพทั่วไป : ที่ราบมีร่องห้วยไหลผ่านพื้นที่ หลายสาย
หมู่บ้าน : บ้านหน้าช่อง (หมู่ 1)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2560ปีที่สิ้นสุด : 2570
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส1604.43/24100
ผู้ตรวจสอบ : นายโชคชัย เสือสาวถี
สภาพป่า :
    ป่ารุ่น2ที่ขึ้นระหว่างสวนปาล์ม มีพันธ์ไม้หลากหลายชนิดเช่นตะเคียนทอง ไผ่ พยอม แค สะเดาเทียม ยมหินฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห้นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :