หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
บ้านเขาแก้ว  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : บ้านเขาแก้ว
ปีที่เริ่มโครงการ : 2560
ที่ตั้ง : ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
เนื้อที่ : 31 ไร่ 3 งาน 68 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาหินปูน ตั้งอยู่กลางหมู่บ้าน รอบๆจะเป็นสวนยางพาราและปารม์น้ำ ห่างออกไปเป็นป่าชายเลน
หมู่บ้าน :

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2560ปีที่สิ้นสุด : 2570
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส.1604.43/12146
ผู้ตรวจสอบ : นายโชคชัย เสือสาวถี
สภาพป่า :
    มีต้นไม้ขนาดเล็กขึ้นปกคลุม และมีถ้ำ มีต้นไม้รอบริมเขามีพันธ์ไม้หลากหลายชนิด และมีสัตว์อาศัยอยู่ เช่น นก ลิง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรจัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :