หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านหนองสะแก  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านหนองสะแก
ปีที่เริ่มโครงการ : 2561
ที่ตั้ง : ต.เขาชายธง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
เนื้อที่ : 272 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : พื้นที่ส่วนหนึ่งอยู่ทางทิศใต้ของเขาเขียวแบ่งเขตการปกครอง 4 หมู่บ้าน ในตำบลเดียวกัน สภาพทั่วไปของยอดเขาเป็นหินปูน สภาพดินเป็นดินเหนียวปนหิน
หมู่บ้าน : หนองสะแก (หมู่ 4)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2561ปีที่สิ้นสุด : 2571
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1604.43/12925 ลว.17 กรกฎาคม 2561
ผู้ตรวจสอบ : นายเดชา ชมดี
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ พบร่องรอยไฟไหม้ป่าในช่วงหน้าแล้ง ต้นไม้ที่พบเป็นไม้ขนาดกลางถึงขนาดเล็ก เช่น สะเดา,เขว้า,สวอง,ฉนวน,มะค่าโมง,งิ้วป่า,สำโรง,แค,รกฟ้า,มะกัก,มะกอก,กระพี้จั่น,แจง,โมกมัน,แสมสาร,ส้มกบ,ตะคร้ำ,ปอลาย,ยอป่า,มันปู,มะกา,มะแขว่น,กุ่มบก,ไผ่ป่า,สลัดได,อรพิม,หนามขี้แรด,หางปลาไหล และส้มโก่ย เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    พื้นที่บริเวณที่ขอจัดตั้งป่าชุมชน ซึ่งตามวิถีของชุมชนได้ร่วมกันดูแล รักษา และใช้ประโยชน์อยู่แล้ว และไม่เป็นพื้นที่ที่ได้อนุญาตให้หน่วยงานหรือผู้ใดใช้ประโยชน์ จึงอยู่ในหลักเกณฑ์ที่สมควรให้ชุมชนได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นป่าชุมชนเพื่อให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าอย่างยั่งยืนต่อไป
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :