หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านห้วยบง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านห้วยบง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
เนื้อที่ : 18 ไร่ 2 งาน 49 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูระงำ จ.ขอนแก่น
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบ ดินร่นปนทราย
หมู่บ้าน : ห้วยบง (หมู่ 5)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1604.43/19016
ผู้ตรวจสอบ : นายไชยา คล้ายคลึง
สภาพป่า :
    เป็นป่าดิบแล้ง มีความหนาแน่น 60% ของพื้นที่
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    มีความเหมาะสามในการส่งเสริมจัดตั้งป่าชุมชน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :