หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยเดื่อ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยเดื่อ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.น้ำทูน อ.ท่าลี่ จ.เลย
เนื้อที่ : 1717 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงขุนแคม ป่าโคกใหญ่ ป่าภูผาแง่ม และป่าลาดค่าง จ.เลย
สถาพทั่วไป : แปลงที่ 1 มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบและเนินภูเขา อยู่ด้านทิศเหนือของชุมชน แปลงที่ 2 มีลักษณะเป็นภูเขาสูงและสันเขา ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย และดินร่วนปนดินลูกรัง
หมู่บ้าน : บ้านห้วยเดื่อ (หมู่ 3)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1619.3/7963 ลว 19 พ.ย. 2562
ผู้ตรวจสอบ : นายเอนก สุขสวัสดิ์
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรังที่ยังสมบูรณ์ มีพันธุ์ไม้เด่น ได้แก่ เต็ง รัง เหียง ประดู่ แดง ตะแบก มะขามป้อม มะค่าแต้ กระทุ่มเนิน ติ้วป่า ยอเถื่อน ตะคร้อ เหมือด มะกอกป่า กระพี้ มะกอกเกลื้อน เป็นต้น ส่วนชนิดพันธ์ไม้ไผ่ ได้แก่ ไผ่โจด ไผ่รวก ไผ่ไร่ และเพ็ก เป็นต้น ส่วนสัตว์ป่าที่มีในพื้นที่ เช่น หมูป่า ไก่ป่า กระรอก กระแต นกชนิดต่าง ๆ งู หนู เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ชุมชนมีความพร้อมในการบริหารจัดการป่า และได้ตรวจสอบรายละเอียดบริเวณที่ขอจัดตั้งป่าชุมชนดังกล่าวไม่อยู่ในพื้นที่ที่กรมป่าไม้ส่งมอบให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธู์พืช จึงเห็นควรส่งเสริมให้จัดตั้งโครงการป่าชุมชนแห่งนี้ ตามความประสงค์ของชุมชนต่อไป
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :