หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านหนองตูม  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านหนองตูม
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.ผาสามยอด อ.กิ่งอำเภอเอราวัณ จ.เลย
เนื้อที่ : 690 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงซำทอง ป่าดงหนองไผ่ และป่าดงผาสามยอด จ.เลย
สถาพทั่วไป : เป็นป่าเต็งรังผสมป่าเบญจพรรณ มีพันธ์ุไม้เด่น ได้แก่ เต็ง รัง เหียง ประดู่ แดง ตะแบก มะขามป้อม กระทุ่มเนิน ติ้วขน แต้ว ตะคร้อ ยอเถื่อน มะม่วงป่า เป็นต้น ส่วนพันธ์ุไม้ไผ่ ได้แก่ ไผ่ซาง ไผ่ไร่ ไผ่รวก ไผ่โจด ส่วนสัตว์ป่าที่มีในพื้นที่ เช่น กระรอก กระแต นกชนิดต่าง ๆ งู หนู เป็นต้น
หมู่บ้าน : บ้านหนองตูม (หมู่ 10)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1619.3/7963 ลว 19 พ.ย. 2562
ผู้ตรวจสอบ : นายเอนก สุขสวัสดิ์
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรังผสมป่าเบญจพรรณ มีพันธุ์ไม้เเด่น ได้แก่ เต็ง รัง เหียง ประดู่ แดง ตะแบก มะขามป้อม กระทุ่มเนิน ติ้วขน แต้ว ตะคร้อ ยอเถื่อน มะม่วงป่า เป็นต้น ส่วนพันธ์ุไม้ไผ่ ได้แก่ ไผ่ซาง ไผ่ไร่ ไผ่รวก ไผ่โจด ส่วนสัตว์ป่าที่มีในพื้นที่ เช่น กระรอก กระแต นกชนิดต่า่งๆ งู หนู เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ชุมชนมีความพร้อมในการบริหารจัดการป่า และได้ตรวจสอบรายละเอียดพื้นที่ขอจัดตั้งป่าชุมชนดังกล่าวแล้ว ไม่อยู่ในพื้นที่ที่กรมป่าไม้ส่งมอบให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :