หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านเหล่ากอหก  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านเหล่ากอหก
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.เหล่ากอหก อ.นาแห้ว จ.เลย
เนื้อที่ : 1076 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำภาคและป่าลำแควน้อยฝังซ้าย จ.พิษณุโลก
สถาพทั่วไป : เป็นเนินภูเขาและภูเขาสูง อยู่ด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้าน ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย และดินร่วนปนดินลูกรัง
หมู่บ้าน : เหล่ากอหก (หมู่ 1)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.42/23970 ลว. 21 พฤศจิกายน 2562
ผู้ตรวจสอบ : นายเอนก สุขสวัสดิ์
สภาพป่า :
    เป็นป่าผสมผลัดใบระหว่างป่าเบญจพรรณและ ป่าเต็งรัง รวมทั้งบางส่วนเป็นป่าดงดิบ (ดิบแล้ง) มีพันธุ์ไม้เด่นได้แก่ ประดู่ แดง ตะแบก ชิงชัน มะม่วงป่า มะเกลือ มะกล่ำต้น เต็ง รัง เหียง ซ้อ กระบก ยางโอน ตะเคียน ยมหิน ทิ้งถ่อน มะกอกเกลื้อน ลำไยป่า หว้า สมอไทย กระโดน เป็นต้น ส่วนไม้ไผ่ไ้แก่ ไผ่ป่า ไผ่บง ไผ่ข้าวหลาม ไผ่หก ไผ่รวก เป็นต้น ส่วนสัตว์ป่าที่มีในพื้นที่ เช่น หมูป่า ไก่ป่า อีเห็น กระรอก กระแต นกชนิดต่างๆ อ้น หนู งู เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ชุมชนมีความพร้อมในการบริหารจัดการป่า และได้ตรวจสอบรายละเอียด บริเวณที่ขอจัดตั้งป่าชุมชนดังกล่าวแล้ว ไม่อยู่ในพื้นที่ที่กรมป่าไม้ ส่งมอบให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ไม่ทับซ้อนพื้นที่อุทยานเตรียมการ แต่อย่างใด

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :