หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านทุ่งสูง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านทุ่งสูง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2544
ที่ตั้ง : ต.เขาใหญ่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
เนื้อที่ : 7000 ไร่ 0 งาน 94 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาแก้ว และป่าควนยิงวัว จ.กระบี่
สถาพทั่วไป : ที่ราบเชิงเขา เป็นที่ลาดเขา และที่เนินเขา
หมู่บ้าน : ทุ่งสูง (หมู่ 4)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2553ปีที่สิ้นสุด : 2558
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1605.33/25567
ผู้ตรวจสอบ : นายองครักษ์ ฤทธิรุฒม์
สภาพป่า :
    มีความอุดมสมบูรณ์ มีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด เช่น ตะเคียนหิน ตะเคียนทอง จำปา ไม้ทัง เสม็ด หว้า ตะเคียนราก ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรจัดทำโครงการป่าชุมชน
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2544ปีที่สิ้นสุด : 2549
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 9 พค.44
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :