หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
 

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.42/23970 ลว. 21 พฤศจิกายน 2562
ผู้ตรวจสอบ : นายเอนก สุขสวัสดิ์
สภาพป่า :
    เป็นป่าผสมระหว่างป่าเต็งรังและป่าดงดิบ (ดิบเขา) ที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีพันธุ์ไม้เด่นได้แก่ ยางแดง ตะแบกใหญ่ ตะเคียน ส้าน ไม้ในวงศ์ก่อหลายชนิด ตะกู ประดู่ หว้าขี้นก มะกอกป่า สนุ่น สนสามใบ เต็ง รัง เหียง พะยอม มะม่วงป่า ปอเลียง ขี้หนอน กระทุ่มเนิน มะกล่ำ ยอเถื่อน มะเดื่อ เป็นต้น ส่วนชนิดไม้ไผ่ได้แก่ ไผ่เปาะ ไผ่ข้าวหลาม ไผ่คะมะ เป็นต้น ส่วนสัตว์ป่าที่มีในพื้นที่ เช่น หมู่ป่า สุนัขจิ้งจอก ไก่ป่า อีเห็น กระรอก กระแต ตุ่น หนู งู และนกชนิดต่างๆเป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ชุมชนมีความพร้อมในการบริหารจัดการป่า และได้ตรวจสอบรายละเอียด บริเวณที่ขอจัดตั้งป่าชุมชนดังกล่าวแล้ว ไม่อยู่ในพื้นที่ที่กรมป่าไม้ ส่งมอบให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ไม่ทับซ้อนพื้นที่อุทยานเตรียมการ แต่อย่างใด

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :