หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านหนองน้ำดำ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านหนองน้ำดำ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2544
ที่ตั้ง : ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
เนื้อที่ : 100 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบ ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง รอบๆ พื้นที่เป็นที่ดินที่ราษฎรในพื้นที่ใช้ทำการเกษตร
หมู่บ้าน : หนองน้ำดำ (หมู่ 4)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2544ปีที่สิ้นสุด : 2549
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 16 มีค.44
ผู้ตรวจสอบ : นายยุทธนา ฉิมสวัสดิ์
สภาพป่า :
    ไม่พบสภาพป่า เนื่องจากพื้นที่แปลงนี้ปัจจุบันใช้เป็นแหลงสาธิตด้านการเกษตรตามโครงการพัฒนาห้วยแม่เพรียง ตามพระราชดำริ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สามารถจัดทำโครงการป่าชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในหลักเกณฑ์การจัดทำโครงการป่าชุมชนฯ ตามที่กรมป่าไม้กำหนด

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :