หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านห้วยตูมใต้  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านห้วยตูมใต้
ปีที่เริ่มโครงการ : 2558
ที่ตั้ง : ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
เนื้อที่ : 295 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังโป่ง ป่าชนแดน และป่าวังกำแพง จ.เพชรบูรณ์
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาลักษณะดินเป็นดินร่วนผสมดินลูกรัง และมีหินโผล่กระจัดกระจาย ทั่วไป
หมู่บ้าน : ห้วยตูมใต้ (หมู่ 17), ห้วยตูมใต้ (หมู่ 17)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2558ปีที่สิ้นสุด : 2568
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/14816ลว. 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558
ผู้ตรวจสอบ : นายชิต อินทระนก
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังบางส่วน สภาพป่าเริ่มมีการฟื้นฟูและมีสภาพสมบูรณ์มากขึ้น มีต้นไม้ขนาดกลางและขนาดเล็ก ขึ้นอยู่โดยทั่วไป เช่น ไม้สัก,ไม้แดง,ไม้ประดู่,ไม้ไผ่,ไม้มะขามป้อม,ไม้ตะแบก,ไม้เต็ง รัง ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้ต่ออายุโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :