หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านถ้ำสมบัติ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านถ้ำสมบัติ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2560
ที่ตั้ง : ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
เนื้อที่ : 850 ไร่ 3 งาน 45 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาโปลกหล่น จ.เพชรบูรณ์
สถาพทั่วไป : เป็นเนินเขาสูง สภาพดินเป็นดินร่วนปนลูกรัง
หมู่บ้าน : บ้านถ้ำสมบัติ (หมู่ 8)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2560ปีที่สิ้นสุด : 2570
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604043/2399 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้ตรวจสอบ : นายกฤษดา จันทร์โท
สภาพป่า :
    สภาพพื้นที่ป่าเป็นป่าเบญจพรรณและเป็นป่า เต็ง รัง บางส่วนที่มีสภาพที่สมบูรณ์ มีตนไม้ขนาดกลางและขนาดเล็กขึ้นอยู่โดยทั่วไป เช่น สัก ประดู่ มะค่่า ไผ่ มะกอกป่า มะเดื่อ มะขามป้อม เต็ง รัง ฯลฯ และมีสัตว์ป่า อาศัยอยู่เช่น หมูป่า ไก่ป่า กระต่ายป่า หมาป่า ไก่ป่า นก งู ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้ต่ออายุโครงการป่าชุมชน
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2547ปีที่สิ้นสุด : 2552
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/4456 ลว 13 พ.ค. 47
ผู้ตรวจสอบ : นายไพฑูรย์ เจียมวิจิตร
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ และยังมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ เช่น หมูป่า ไก่ป่า งู นก กระต่าย และหนูฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สภาพป่าที่ขอจัดทำโครงการป่าชุมชน อยู่ในเขตโซนซึ่งสามารถจัดทำเป็นป่าชุมชนได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :