หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านเขาวง หมู่ 5 บ้านพุลำใย  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านเขาวง หมู่ 5 บ้านพุลำใย
ปีที่เริ่มโครงการ : 2544
ที่ตั้ง : ต.ชอนม่วง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
เนื้อที่ : 650 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาลูกโดด ไม่สูงมากนักและที่ลาดเชิงเขา
หมู่บ้าน : พุลำใย (หมู่ 5)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2544ปีที่สิ้นสุด : 2549
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 23 กพ.44
ผู้ตรวจสอบ : นายสมสกุล ทองลุน
สภาพป่า :
    ป่าเบญจพรรณ ซึ้งถูกรบกวน และทำลายอยู่ในสภาพกำลังฟื้นคืนสภาพป่า มีต้นไม้ขนาดกลางและขนาาดเล็ก ขึ้นหนาแน่นสลุับกับไม้ฟืนแซมโดยทั่วไป
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เหมาะสมที่จะจัดตั้งโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :