หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านหนองหล่ม  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านหนองหล่ม
ปีที่เริ่มโครงการ : 2546
ที่ตั้ง : ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
เนื้อที่ : 700 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : แปลงที่ 1-2 เป็นป่าบนเนินเขา บางจุดติดกับพื้นที่ทำกิน สภาพดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ การคมนาคมสะดวก การเข้าถึงป่าสามารถใช้เส้นทางได้หลายเส้นทาง แปลงที่ 3 เป็นป่าบนเนินเขาลูกเล็ก ๆ ทอดยาวหลายลูก การเข้าถึงป่าสามารถใช้เส้นทางได้เส้นทางเดียว สภาพดินมีความอุดมสมบูรณ์ มีลำห้วยไหลผ่านหลายลำห้วย
หมู่บ้าน : หนองหล่ม (หมู่ 8)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2557ปีที่สิ้นสุด : 2562
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.43/4030 ลว 24 มี.ค. 57
ผู้ตรวจสอบ : นายมนตรี ปลูกปัญญา
สภาพป่า :
    แปลงที่ 1-2 สภาพป่าเป็นป่าเต็งรัง มีไม้ขนาดกลางและขนาดเล็กขึ้นอยู่อย่างประปราย บางจุดขึ้นอยู่เต็มพื้นที่ ต้นไม้ที่พบโดยทั่วไป ได้แก่ เต็ง รัง เหียง พลวง กระบก เสี้ยวป่า ตีนนก กุ๊ก เหมือด ยอป่า มะนาวป่า มะริว ฯลฯ แปลงที่ 3 สภาพป่าเป็นป่าเต็งรังผสมเบญจพรรณ มีต้นไม้ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น ต้นไม้ที่พบโดยทั่วไป ได้แก่ เต็ง รัง เหียง พลวง มะกอกป่า ติ้ว แต้ว ตีนนก กระบก เสี้ยวป่า ไผ่ซางและไผ่ชนิดต่าง ๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรได้รับการพิจารณาอนุญาตให้จัดทำโครงการป่าชุมชนได้
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2546ปีที่สิ้นสุด : 2551
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0705.2/913 ลว. 31 ม.ค.46
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :