หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านบนไร่  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านบนไร่
ปีที่เริ่มโครงการ : 2550
ที่ตั้ง : ต.กระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
เนื้อที่ : 525 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : เป็นพื้นที่ภูเขาล้อมรอบ มีเนินสูงและเป็นภูเขา
หมู่บ้าน : บนไร่ (หมู่ 7)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2550ปีที่สิ้นสุด : 2555
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 14398/2550
ผู้ตรวจสอบ : นายทศพร โชติช่วง
สภาพป่า :
    ผ่านการแผ้วถางมากขึ้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมในท้องถิ่นและเพื่อป้องกันรักษาป่า จึงเห็นควรอนุญาตให้จัดทำเป็นป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :