หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
บ้านเล่ากี่ หมู่ที่ 5 ตำบลสะเดาะพง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : บ้านเล่ากี่ หมู่ที่ 5 ตำบลสะเดาะพง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ปีที่เริ่มโครงการ : 2559
ที่ตั้ง : ต.สะเดาะพง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
เนื้อที่ : 214 ไร่ 2 งาน 43 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู จ.เพชรบูรณ์
สถาพทั่วไป : ลักษณะเป็นภูเขา สภาพดินเป็นดินร่วน
หมู่บ้าน : เล่ากี่ (หมู่ 5)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2559ปีที่สิ้นสุด : 2569
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/15768 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2559
ผู้ตรวจสอบ : นายกฤษดา จันทร์โท
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบจพรรณที่มีสภาพที่สมบูรณ์ มีต้นไม้ขนาดกลางและขนาดเล็กขึ้นอยู่โดยทั่วไป เช่น ประดู่ แดง ไผ่ มะเดื่อ มะขามป้อม มะค่า ฯลฯ และมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่เช่น หมูป่า ไก่ป่า กระต่ายป่า นก งู ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้ต่ออายุโครงการป่าชุมชน
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2551ปีที่สิ้นสุด : 2556
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.203/15210 ลว 14 ส.ค. 51
ผู้ตรวจสอบ : นายบัณฑิต วงศ์เสนานุรักษ์
สภาพป่า :
    เป็นป่าเสื่อมโทรมมีลูกไม้ขนาดเล็กขึ้นอยู่โดยทั่วไป เช่น ประดู่ มะค่า ต้นสนสามใบ ฯลฯ สัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ เช่น ไก่ป่า นก หนุ กระรอก กระแต
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    พื้นที่เหมาะสมที่จะจัดทำเป็นป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :