หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนอ่าวอ้ายยอ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนอ่าวอ้ายยอ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2553
ที่ตั้ง : ต.น้ำตก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
เนื้อที่ : 608 ไร่ 2 งาน 84 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนออกบ้านน้ำตก จ.นครศรีธรรมราช
สถาพทั่วไป : พื้นที่ราบเชิงเขา ลักษณะดินเป็นดินเหนียว
หมู่บ้าน :

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2553ปีที่สิ้นสุด : 2557
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ :
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยกรณ์ กีฏามระ
สภาพป่า :
    ป่าค่อนข้างสมบูรณ์มีพันธ์ไม้นานาชนิด
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :