หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
บ้านพรุเตย ม.4 ต.กะลาเส อ.สิเกา  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : บ้านพรุเตย ม.4 ต.กะลาเส อ.สิเกา
ปีที่เริ่มโครงการ : 2550
ที่ตั้ง : ต.กะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง
เนื้อที่ : 412 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสายควน ป่าสายคลองร่มเมือง และป่าเกาะอ้ายกลิ้ง จ.ตรัง
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาดินปนหินลูกรัง พื้นที่ค่อนข้างสูง
หมู่บ้าน : บ้านพรุเตย (หมู่ 4)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2550ปีที่สิ้นสุด : 2555
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.203/1592
ผู้ตรวจสอบ : นายพีระชัย สุขเกื้อ
สภาพป่า :
    เป็นป่าที่มีความสมบูรณ์ตามธรรมชาติโดยเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของคลองกะลาเส
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เป็นเขตพื้นที่ป่าสงวนฯป่าใสป่าแก่การขอเข้าจัดการดูแลพื้นที่แบบป่าชุมชนเป็นสิ่งที่ดีเห็นควรสนับสนุน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :