หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
บ้านกกเกลือ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : บ้านกกเกลือ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2552
ที่ตั้ง : ต.ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย
เนื้อที่ : 118 ไร่ 2 งาน 97 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : เป็นหมู่บ้านที่ตั้งถาวรมีเอกสารสิทธิ์,โฉนด,นส.3 พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ลักษณะของดิน ดินร่วนปนทราย,ดินร่วนปนลูกรัง การระบายน้ำของดินได้ดี
หมู่บ้าน : บ้านกกเกลือ ต.ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย (หมู่ 6)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :