หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านปากคลอง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านปากคลอง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2555
ที่ตั้ง : ต.เกาะลาปูเล อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
เนื้อที่ : 449 ไร่ 0 งาน 1 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเกาะกลาง จ.กระบี่
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบลุ่ม
หมู่บ้าน : ปากคลอง (หมู่ 3)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2555ปีที่สิ้นสุด : 2560
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.43/9116 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2555
ผู้ตรวจสอบ : นายองครักษ์ ฤทธิรุฒม์
สภาพป่า :
    เป็นป่าชายเลน เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ มีความอุดมสมบูรณ์ มีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด เช่น โกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ่ แสม ตะบูนขาว ตะบูนดำ จาก
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรจัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :