หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านโป่งยอ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านโป่งยอ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2556
ที่ตั้ง : ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
เนื้อที่ : 526 ไร่ 3 งาน 17 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ จ.ลพบุรี
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาพื้นที่ลาดชัน
หมู่บ้าน : บ้านโป่งยอ (หมู่ 7)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2556ปีที่สิ้นสุด :
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ :
ผู้ตรวจสอบ : นายสยาม สละ
สภาพป่า :
    ป่าเบยจพรรณ ผสมกับป่าเต็งรัง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นสมควรอนุญาตให้จัดทำโครงการป่าชุมชนได้
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2554ปีที่สิ้นสุด : 2558
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 1234/56
ผู้ตรวจสอบ : นายวาทิตย์
สภาพป่า :
    ป่าเสื่อมโทรม
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ต้องปรับปรุงสภาพป่าให้สมบูรณ์มากขึ้น

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :