หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านสามแยกเขาน้อย (ซับน้อย)  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านสามแยกเขาน้อย (ซับน้อย)
ปีที่เริ่มโครงการ : 2555
ที่ตั้ง : ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
เนื้อที่ : 1000 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชัยบาดาล จ.ลพบุรี
สถาพทั่วไป : ภูเขาหินปูน
หมู่บ้าน :

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2555ปีที่สิ้นสุด : 2560
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ :
ผู้ตรวจสอบ : นายสยาม สละ
สภาพป่า :
    ป่าเบญจพรรณ ต้นไม้ป่าเดิมทั่วไป เช่น ไผ่รวก มะกอก มะกัก งิ้วป่า
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นสมควรอนุญาตให้จัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :