หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
รายละเอียดสวนป่าเอกชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่สำรวจ : ระหว่าง ถึง
  สำนักจัดการฯ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  โครงการ :
สถานะแปลงปลูกป่า :
จำนวน 1961 รายการ
ปีรายละเอียดสวนป่าเอกชนเนื้อที่(ไร่-งาน-วา)
2558 ชื่อเจ้าของ : พลฯเผด็จศักดิ์ โอรัญรักษ์
   ที่ตั้ง : ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
   ส่งเสริมการปลูกป่าในพื้นที่เกษตรกรที่ได้รับสิทธิทำกิน(สทก.)
7-0-29
2558 ชื่อเจ้าของ : นายสุมิตร ศรีวิสุทธิ์
   ที่ตั้ง : ต.คลองเส อ.ถ้ำพรรรรา จ.นครศรีธรรมราช
   ส่งเสริมการปลูกป่าในพื้นที่เกษตรกรที่ได้รับสิทธิทำกิน(สทก.)
35-2-3
2558 ชื่อเจ้าของ : นายบุญเศรษฐ หล้าปวงคำ
   ที่ตั้ง : ต.สมัย อ.สบปราบ จ.ลำปาง
   ส่งเสริมการปลูกป่าในพื้นที่เกษตรกรที่ได้รับสิทธิทำกิน(สทก.)
6-3-18
2558 ชื่อเจ้าของ : นายสมศักดิ์ คำแปง
   ที่ตั้ง : ต.สมัย อ.สบปราบ จ.ลำปาง
   ส่งเสริมการปลูกป่าในพื้นที่เกษตรกรที่ได้รับสิทธิทำกิน(สทก.)
21-0-51
2558 ชื่อเจ้าของ : นายพิสิทฐ คำแปง
   ที่ตั้ง : ต.สมัย อ.สบปราบ จ.ลำปาง
   ส่งเสริมการปลูกป่าในพื้นที่เกษตรกรที่ได้รับสิทธิทำกิน(สทก.)
20-2-18
2558 ชื่อเจ้าของ : นางอ่อนจันทร์ แก่นใจ
   ที่ตั้ง : ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม(ศสส.)
12-0-51
2558 ชื่อเจ้าของ : นางศรีทิตย์ บุตรดี
   ที่ตั้ง : ต.นายาง อ.สมัย จ.ลำปาง
   ส่งเสริมการปลูกป่าในพื้นที่เกษตรกรที่ได้รับสิทธิทำกิน(สทก.)
4-0-11
2558 ชื่อเจ้าของ : นางสายทิพย์ แก่นใจ
   ที่ตั้ง : ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม(ศสส.)
3-1-23
2558 ชื่อเจ้าของ : นายธีรวัฒน์ ขันคำ
   ที่ตั้ง : ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม(ศสส.)
1-3-0
2558 ชื่อเจ้าของ : นายธีรวัฒน์ ขันคำ
   ที่ตั้ง : ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม(ศสส.)
5-3-5
2558 ชื่อเจ้าของ : นายสุคำ ขันคำ
   ที่ตั้ง : ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม(ศสส.)
4-3-76
2558 ชื่อเจ้าของ : นางจันตุ้ม อนุมาตย์
   ที่ตั้ง : ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม(ศสส.)
4-0-95
2558 ชื่อเจ้าของ : พลฯเผด็จศักดิ์ โอรัญรักษ์
   ที่ตั้ง : ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
   ส่งเสริมการปลูกป่าในพื้นที่เกษตรกรที่ได้รับสิทธิทำกิน(สทก.)
11-0-42
2558 ชื่อเจ้าของ : พลฯเผด็จศักดิ์ โอรัญรักษ์
   ที่ตั้ง : ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
   ส่งเสริมการปลูกป่าในพื้นที่เกษตรกรที่ได้รับสิทธิทำกิน(สทก.)
5-2-0
2558 ชื่อเจ้าของ : นายวุฒิกร จำรัสศรี
   ที่ตั้ง : ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
   ส่งเสริมการปลูกป่าในพื้นที่เกษตรกรที่ได้รับสิทธิทำกิน(สทก.)
2-1-77
2558 ชื่อเจ้าของ : นายสมเกียรติ หมอช้าง
   ที่ตั้ง : ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
   ส่งเสริมการปลูกป่าในพื้นที่เกษตรกรที่ได้รับสิทธิทำกิน(สทก.)
1-3-12
2558 ชื่อเจ้าของ : นายผัด หมอช้าง(ตาย)
   ที่ตั้ง : ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
   ส่งเสริมการปลูกป่าในพื้นที่เกษตรกรที่ได้รับสิทธิทำกิน(สทก.)
2-0-0
2558 ชื่อเจ้าของ : นายประเทือน จันทร์พร
   ที่ตั้ง : ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
3-2-96
2558 ชื่อเจ้าของ : นายผล สุธาพจน์
   ที่ตั้ง : ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
2-0-0
2558 ชื่อเจ้าของ : นายวุฒิไกร ปิมเกษม
   ที่ตั้ง : ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
   ส่งเสริมการปลูกป่าในพื้นที่เกษตรกรที่ได้รับสิทธิทำกิน(สทก.)
1-3-63
2558 ชื่อเจ้าของ : นายเกษม ขาวสะอาด
   ที่ตั้ง : ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
   ส่งเสริมการปลูกป่าในพื้นที่เกษตรกรที่ได้รับสิทธิทำกิน(สทก.)
0-3-14
2558 ชื่อเจ้าของ : ฟฟฟ
   ที่ตั้ง : ต.เมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
12-0-0
2558 ชื่อเจ้าของ : นางสาหร่าย เดชอิ่ม
   ที่ตั้ง : ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
4-0-0
2558 ชื่อเจ้าของ : ร้อยตรี พุฒ สามงามมี
   ที่ตั้ง : ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
2-2-40
2558 ชื่อเจ้าของ : นายปัญญา คงสวาสดิ์
   ที่ตั้ง : ต.ไผ่ขอดอน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
5-0-0
2558 ชื่อเจ้าของ : นายลำจวน กรมเวช
   ที่ตั้ง : ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
9-1-80
2558 ชื่อเจ้าของ : นายสำรวย เพชรแก้ว
   ที่ตั้ง : ต.วัดตายม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
6-2-68
2558 ชื่อเจ้าของ : นางบุญลำ้ สระคู
   ที่ตั้ง : ต.บ้านพร้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
10-0-50
2558 ชื่อเจ้าของ : นายจำรัส สว่างอารมณ์
   ที่ตั้ง : ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
4-0-75
2558 ชื่อเจ้าของ : นางสาววรางคณา แสนศิริ
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งฝาย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
   ส่งเสริมการปลูกป่าในพื้นที่เกษตรกรที่ได้รับสิทธิทำกิน(สทก.)
3-2-84
12345678910...
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :