หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
รายละเอียดสวนป่าเอกชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่สำรวจ : ระหว่าง ถึง
  สำนักจัดการฯ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  โครงการ :
สถานะแปลงปลูกป่า :
จำนวน 3439 รายการ
ปีรายละเอียดสวนป่าเอกชนเนื้อที่(ไร่-งาน-วา)
2564 ชื่อเจ้าของ : นายทศพล พรหมสุภา
   ที่ตั้ง : ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
10-2-99
2564 ชื่อเจ้าของ : นายดวง ภิรมย์ (เสียชีวิตแล้ว)
   ที่ตั้ง : ต.เทพนิมิต อ.เขาสมิง จ.ตราด
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
10-0-0
2564 ชื่อเจ้าของ : นายอับดลก้อหนี งานแข็ง
   ที่ตั้ง : ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
9-0-0
2564 ชื่อเจ้าของ : นายสมจิจร กันบุรัมย์
   ที่ตั้ง : ต.นาบอน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
15-0-0
2564 ชื่อเจ้าของ : นางสาวเฉลิมลักษณ์ เวชกุลสันติ
   ที่ตั้ง : ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
10-0-0
2564 ชื่อเจ้าของ : นางแสวง คำอุดม
   ที่ตั้ง : ต.เขิน อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
10-0-0
2564 ชื่อเจ้าของ : นางวรรณี บุญโสม
   ที่ตั้ง : ต.ละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
5-0-0
2564 ชื่อเจ้าของ : นายอภิชาติ ชาญประดิษฐ์
   ที่ตั้ง : ต.ดูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
19-0-0
2564 ชื่อเจ้าของ : นางลำพูล ชมเสียง
   ที่ตั้ง : ต.เป๊าะ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
5-0-0
2564 ชื่อเจ้าของ : นางลำเพ พรแช่ม
   ที่ตั้ง : ต.คลองยาง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
23-0-0
2564 ชื่อเจ้าของ : นายถาวร อินทวงศ์
   ที่ตั้ง : ต.เป๊าะ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
2-0-0
2564 ชื่อเจ้าของ : นายประยูร ชนะงาม
   ที่ตั้ง : ต.เสียว อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
7-0-0
2564 ชื่อเจ้าของ : นางหนูเลี่ยม จุลแดง
   ที่ตั้ง : ต.หนองแก้ว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
6-0-0
2564 ชื่อเจ้าของ : นางทองดี บัวทอง
   ที่ตั้ง : ต.หนองแก้ว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
3-0-0
2564 ชื่อเจ้าของ : นางสาวบ่าย บัวงาม
   ที่ตั้ง : ต.หนองแก้ว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
2-0-0
2564 ชื่อเจ้าของ : นางวรรรดี เจริญศรี
   ที่ตั้ง : ต.หนองแก้ว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
3-0-0
2564 ชื่อเจ้าของ : นางสมจิน สืบเสน
   ที่ตั้ง : ต.เมืองน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
15-0-0
2564 ชื่อเจ้าของ : นายรณชัย จุลแดง
   ที่ตั้ง : ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
6-0-0
2564 ชื่อเจ้าของ : นายฤทธิื ศิริบูรณ์
   ที่ตั้ง : ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
2-0-0
2564 ชื่อเจ้าของ : นางสมรักษ์ เพชรผา
   ที่ตั้ง : ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
5-0-0
2564 ชื่อเจ้าของ : นายด่วน อ่อนสังข์
   ที่ตั้ง : ต.หนองฮาง อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
4-0-0
2564 ชื่อเจ้าของ : นางพันธ์เพ็ง แก้วกันยา
   ที่ตั้ง : ต.หนองฮาง อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
3-0-0
2564 ชื่อเจ้าของ : นายสกุล ตาชั่ง
   ที่ตั้ง : ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
2-0-0
2564 ชื่อเจ้าของ : นางอมรรัตน์ เมืองจันทร์
   ที่ตั้ง : ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
1-0-0
2564 ชื่อเจ้าของ : นางสังเวียน แสงเนตร
   ที่ตั้ง : ต.จานแสนไชย อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
3-0-0
2564 ชื่อเจ้าของ : นางสาวสุวรรณี ปกป้อง
   ที่ตั้ง : ต.จาน อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
-
2564 ชื่อเจ้าของ : นายณรงค์ ฤทธิ์เดช
   ที่ตั้ง : ต.ซำ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
2-0-0
2564 ชื่อเจ้าของ : นางอาพร สมแก้ว
   ที่ตั้ง : ต.โสน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
2-0-0
2564 ชื่อเจ้าของ : นายสุบรรณ์ ชิณพันธ์
   ที่ตั้ง : ต.หนองแค อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
-
2564 ชื่อเจ้าของ : นายวงษ์เดือน ชิณพันธ์
   ที่ตั้ง : ต.หนองแค อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
3-0-0
12345678910...
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :