หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
นายประเวศน์ จิตนะ  

ข้อมูลสวนป่า

ที่ตั้งสวนป่า : ม.13 ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง
เนื้อที่ : 5 ไร่ 0 งาน 88 ตารางวา
ส่งเสริมการปลูกป่าในพื้นที่เกษตรกรที่ได้รับสิทธิทำกิน(สทก.)
ปีที่สำรวจ : 2555      ปีที่ปลูก : 2554
เอกสารสิทธ์ : ข้อมูลเอกสารสิทธิ์เดิม : สทก.
สถานะ : สวนป่า


ชนิดไม้ที่ปลูก
พันธุ์ไม้ความโตเฉลี่ย(เส้นรอบวง)
(เซนติเมตร)
ความสูงเฉลี่ย
(เมตร)
จำนวนไร่จำนวนต้น
สัก 5 500

ข้อมูลเจ้าของ

เจ้าของ : นายประเวศน์ จิตนะ
เบอร์โทรศัพท์ : 0810014468
ที่อยู่ 108 ม.13 ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง
หมายเหตุ :
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :