หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
นางพจน์จณี พรมพันธุ์ใจ  

ข้อมูลสวนป่า

ที่ตั้งสวนป่า : ม.8 ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
เนื้อที่ : 12 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
ปีที่สำรวจ : 2556      ปีที่ปลูก : 3537
เอกสารสิทธ์ : ข้อมูลเอกสารสิทธิ์เดิม : สปก 4-01
สถานะ : สวนป่า


ชนิดไม้ที่ปลูก

ข้อมูลเจ้าของ

เจ้าของ : นางพจน์จณี พรมพันธุ์ใจ
เบอร์โทรศัพท์ : 0817890261
ที่อยู่ 79 ม.8 ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
หมายเหตุ :
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :