หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
นายวิพล คงหาญ  

ข้อมูลสวนป่า

ที่ตั้งสวนป่า : ม.2 ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
เนื้อที่ : 19 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
ปีที่สำรวจ : 2560      ปีที่ปลูก : 2560
เอกสารสิทธ์ : น.ส.4 จ. ข้อมูลเอกสารสิทธิ์เดิม :
สถานะ : สวนป่า


ชนิดไม้ที่ปลูก
พันธุ์ไม้ความโตเฉลี่ย(เส้นรอบวง)
(เซนติเมตร)
ความสูงเฉลี่ย
(เมตร)
จำนวนไร่จำนวนต้น
พะยูง 19 30
สัก 19 50
กระถินเทพา 19 200
ตะเคียนทอง 19 200
พะยอม 19 360
หลุมพอ 19 100
มะฮอกกานีใบใหญ่ 19 55
ยางนา 19 50

ข้อมูลเจ้าของ

เจ้าของ : นายวิพล คงหาญ
เบอร์โทรศัพท์ : 0862704889
ที่อยู่ 109 ม.2 ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
หมายเหตุ :
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :