หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
นายจงรักษ์ วิจิตร  

ข้อมูลสวนป่า

ที่ตั้งสวนป่า : ม.1 ต.เกาะพยาม อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
เนื้อที่ : 30 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
ปีที่สำรวจ : 2560      ปีที่ปลูก : 2560
เอกสารสิทธ์ : ส.ป.ก.4-01 ข้อมูลเอกสารสิทธิ์เดิม :
สถานะ : สวนป่า


ชนิดไม้ที่ปลูก
พันธุ์ไม้ความโตเฉลี่ย(เส้นรอบวง)
(เซนติเมตร)
ความสูงเฉลี่ย
(เมตร)
จำนวนไร่จำนวนต้น
กระถินเทพา 30 1000
ตะเคียนทอง 30 1500
พะยอม 30 2500
มะฮอกกานีใบใหญ่ 30 400
สัก 30 200
หลุมพอ 30 500
จำปาป่า 30 400
พะยูง 30 400
ยางนา 30 600

ข้อมูลเจ้าของ

เจ้าของ : นายจงรักษ์ วิจิตร
เบอร์โทรศัพท์ : 0986714609
ที่อยู่ 38 ม.1 ต.เกาะพยาม อ.เมือง จ.ระนอง
หมายเหตุ :
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :