หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
นางทิพวรรณ อุ๋ยสกุล  

ข้อมูลสวนป่า

ที่ตั้งสวนป่า : ม.4 ต.ทรายแดง อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
เนื้อที่ : 25 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
ปีที่สำรวจ : 2560      ปีที่ปลูก : 2560
เอกสารสิทธ์ : น.ส.3 ข้อมูลเอกสารสิทธิ์เดิม :
สถานะ : สวนป่า


ชนิดไม้ที่ปลูก
พันธุ์ไม้ความโตเฉลี่ย(เส้นรอบวง)
(เซนติเมตร)
ความสูงเฉลี่ย
(เมตร)
จำนวนไร่จำนวนต้น
ตะเคียนทอง 25 1400
พะยูง 25 300
มะฮอกกานีใบใหญ่ 25 300
ยางนา 25 500
สัก 25 100
หลุมพอ 25 200
จำปาป่า 25 300
กระถินเทพา 25 850
พะยอม 25 2300

ข้อมูลเจ้าของ

เจ้าของ : นางทิพวรรณ อุ๋ยสกุล
เบอร์โทรศัพท์ : 0812509952
ที่อยู่ 3/9 ม.4 ต.ทรายแดง อ.เมือง จ.ระนอง
หมายเหตุ :

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :