หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
นายกิตติ มากเสม  

ข้อมูลสวนป่า

ที่ตั้งสวนป่า : ม.4 ต.ทรายแดง อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
เนื้อที่ : 9 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
ปีที่สำรวจ : 2560      ปีที่ปลูก : 2560
เอกสารสิทธ์ : น.ส.3 ข้อมูลเอกสารสิทธิ์เดิม :
สถานะ : สวนป่า


ชนิดไม้ที่ปลูก
พันธุ์ไม้ความโตเฉลี่ย(เส้นรอบวง)
(เซนติเมตร)
ความสูงเฉลี่ย
(เมตร)
จำนวนไร่จำนวนต้น
จำปาป่า 9 100
พะยอม 9 800
พะยูง 9 200
มะฮอกกานีใบใหญ่ 9 100
หลุมพอ 9 200
ตะเคียนทอง 9 450
กระถินเทพา 9 200
ยางนา 9 150
สัก 9 50

ข้อมูลเจ้าของ

เจ้าของ : นายกิตติ มากเสม
เบอร์โทรศัพท์ : 0810917525
ที่อยู่ 1 ม.4 ต.ทรายแดง อ.เมือง จ.ระนอง
หมายเหตุ :

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :