หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
นายทวี เตี่ยวหู  

ข้อมูลสวนป่า

ที่ตั้งสวนป่า : ม.4 ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
เนื้อที่ : 5 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
ปีที่สำรวจ : 2560      ปีที่ปลูก : 2560
เอกสารสิทธ์ : น.ส.3 ข้อมูลเอกสารสิทธิ์เดิม :
สถานะ : สวนป่า


ชนิดไม้ที่ปลูก
พันธุ์ไม้ความโตเฉลี่ย(เส้นรอบวง)
(เซนติเมตร)
ความสูงเฉลี่ย
(เมตร)
จำนวนไร่จำนวนต้น
กระถินเทพา 5 150
พะยอม 5 400
พะยูง 5 100
หลุมพอ 5 100
จำปาป่า 5 50
สัก 5 50
ตะเคียนทอง 5 200
มะฮอกกานีใบใหญ่ 5 100
ยางนา 5 100

ข้อมูลเจ้าของ

เจ้าของ : นายทวี เตี่ยวหู
เบอร์โทรศัพท์ : 0857964754
ที่อยู่ 7/1 ม.4 ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
หมายเหตุ :
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :