หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
นายมณี ปานมณี  

ข้อมูลสวนป่า

ที่ตั้งสวนป่า : ม.7 ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
เนื้อที่ : 28 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
ปีที่สำรวจ : 2560      ปีที่ปลูก : 2560
เอกสารสิทธ์ : โฉนดที่ดิน ข้อมูลเอกสารสิทธิ์เดิม :
สถานะ : สวนป่า


ชนิดไม้ที่ปลูก
พันธุ์ไม้ความโตเฉลี่ย(เส้นรอบวง)
(เซนติเมตร)
ความสูงเฉลี่ย
(เมตร)
จำนวนไร่จำนวนต้น
สัก 25 250
กระถินเทพา 25 1000
จำปาป่า 25 350
พะยูง 25 400
หลุมพอ 25 400
ตะเคียนทอง 25 1500
พะยอม 25 2200
มะฮอกกานีใบใหญ่ 25 400
ยางนา 25 500

ข้อมูลเจ้าของ

เจ้าของ : นายมณี ปานมณี
เบอร์โทรศัพท์ :
ที่อยู่ 10/2 ม.7 ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
หมายเหตุ :
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :