หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
นางสำอางค์ แสงสุริยะ  

ข้อมูลสวนป่า

ที่ตั้งสวนป่า : ม.1 ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
เนื้อที่ : 39 ไร่ 1 งาน 40 ตารางวา
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
ปีที่สำรวจ : 2561      ปีที่ปลูก : 2553
เอกสารสิทธ์ : ข้อมูลเอกสารสิทธิ์เดิม :
สถานะ : สวนป่า


ชนิดไม้ที่ปลูก

ข้อมูลเจ้าของ

เจ้าของ : นางสำอางค์ แสงสุริยะ
เบอร์โทรศัพท์ :
ที่อยู่ 128/4 ม.6 ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
หมายเหตุ :
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :