หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
นายจารึก ปลอดภัย  

ข้อมูลสวนป่า

ที่ตั้งสวนป่า : ม.ม.6 ต.ท่าเรือ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
เนื้อที่ : 6 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
ปีที่สำรวจ : 2562      ปีที่ปลูก : 2559
เอกสารสิทธ์ : โฉนดที่ดิน ข้อมูลเอกสารสิทธิ์เดิม :
สถานะ : สวนป่า


ชนิดไม้ที่ปลูก
พันธุ์ไม้ความโตเฉลี่ย(เส้นรอบวง)
(เซนติเมตร)
ความสูงเฉลี่ย
(เมตร)
จำนวนไร่จำนวนต้น
กันเกรา 6 40
ตะเคียนทอง 6 40
มะฮอกกานีใบใหญ่ 6 40
ยางนา 6 30
พะยูง 6 30
แดง 6 20
กระถินเทพา 6 40
สัก 6 30
พะยอม 6 30

ข้อมูลเจ้าของ

เจ้าของ : นายจารึก ปลอดภัย
เบอร์โทรศัพท์ : 089-1234550
ที่อยู่ 6/1 ม.6 ต.ท่าเรือ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
หมายเหตุ :
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :