หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
รหัสป่าเอกชน : 55007  

ข้อมูลสวนป่า

ที่ตั้งสวนป่า : ม.5 ต.คลองยาง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
เนื้อที่ : 23 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
ปีที่สำรวจ : 2564      ปีที่ปลูก : 2564
เอกสารสิทธ์ : น.ส.3 ก. ข้อมูลเอกสารสิทธิ์เดิม :
สถานะ : สวนป่า


ชนิดไม้ที่ปลูก
พันธุ์ไม้ความโตเฉลี่ย(เส้นรอบวง)
(เซนติเมตร)
ความสูงเฉลี่ย
(เมตร)
จำนวนไร่จำนวนต้น
พะยูง 0 0 6 300
สะเดา 0 0 5 250
ตะเคียนทอง 0 0 3 150
ยางนา 0 0 3 150
สัก 0 0 3 150
มะค่าโมง 0 0 3 150

ข้อมูลเจ้าของ

เจ้าของ : นางลำเพ พรแช่ม
เบอร์โทรศัพท์ : 093-9977184
ที่อยู่ 63/7 ม.3 ต.บ้านสวน อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
หมายเหตุ :
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :