หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
นางเที่ยง งามโยธา  

ข้อมูลสวนป่า

ที่ตั้งสวนป่า : ม.4 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร
เนื้อที่ : 7 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม(ศสส.)
ปีที่สำรวจ : 2554      ปีที่ปลูก :
เอกสารสิทธ์ : น.ส.3 ข้อมูลเอกสารสิทธิ์เดิม : น.ส.3
สถานะ : สวนป่า


ชนิดไม้ที่ปลูก
พันธุ์ไม้ความโตเฉลี่ย(เส้นรอบวง)
(เซนติเมตร)
ความสูงเฉลี่ย
(เมตร)
จำนวนไร่จำนวนต้น
สะเดา 7 2380
สัก 2.5 150
แดง 2 120
ประดู่ป่า 2.5 150
กระถินณรงค์ 7
กระถินยักษ์ 7

ข้อมูลเจ้าของ

เจ้าของ : นางเที่ยง งามโยธา
เบอร์โทรศัพท์ :
ที่อยู่ 170 ม.4 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร
หมายเหตุ :

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :