หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าภาครัฐ


ข้อมูลสวนป่า/โครงการ  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีที่ดำเนินโครงการ : -
  เขตรับผิดชอบ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  ข้อมูลกิจกรรม :
  โครงการ :
  คำค้น :
จำนวน 2 รายการ
ปีโครงการเนื้อที่(ไร่)
2556 ลพบุรีแปลง ที่1
   พื้นที่ : ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม และป่าลำนารายณ์
   ที่ตั้ง : ต.นิยมชัย,บ้านใหม่สามัคคี อ.สระโบสถ์,ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
2,500
2556 ปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองวังเจ้า - คลองสวนหมาก
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
500
 
รวม
3,000
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :