หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าภาครัฐ


ข้อมูลสวนป่า/โครงการ  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีที่ดำเนินโครงการ : -
  เขตรับผิดชอบ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  ข้อมูลกิจกรรม :
  โครงการ :
  คำค้น :
จำนวน 550 รายการ
ปีโครงการเนื้อที่(ไร่)
2546 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าเขาแย้-เขาผักหวาน แปลงที่ 2
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
1,550
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าเขาแย้-เขาผักหวาน แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าเขาแย้-เขาผักหวาน
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
1,685
2543 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชัยบาดาล
   ที่ตั้ง : ต.เขาน้อย อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
400
2544 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอท่าหลวง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าชัยบาดาล
   ที่ตั้ง : ต.ซับจำปา อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี
156
2544 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่น (ป่าวังเพลิง-ม่วงค่อม-ลำนารายณ์) แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม และป่าลำนารายณ์
   ที่ตั้ง : ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
290
2544 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่น (ป่าวังเพลิง-ม่วงค่อม-ลำนารายณ์) แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าวังเพลิง-ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์
   ที่ตั้ง : ต.ศิลาทิพย์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
290
2548 โครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติป่าซับลังกา (แปลงปี 48)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าซับลังกา
   ที่ตั้ง : ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
300
2549 โครงการปลูกป่าชดเชยป่าสงวนแห่งชาติป่าชัยบาดาล
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชัยบาดาล
   ที่ตั้ง : ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
200
2548 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่น (ป่าเขาพระยาเดินธง แปลงปี 2548)
   พื้นที่ : ป่าไม้ตาม พรบ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 ป่าเขาพระยาเดินธง
   ที่ตั้ง : ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
500
2554 ป่าแม่ปายฝั่งขวา ตอนล่าง (2) (ปลูกป่าประชาอาสา)
   พื้นที่ : ป่าแม่ปายฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.หมอกจำแป่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
50
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบางละมุง แปลงที่ 2/2 จังหวัดชลบุรี
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
700
2544 โครงการปลูกป่าประชาอาสา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก
50
2544 หน่วยปลูกป่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่ 1 (ปลูกป่าประชาอาสา)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี
49
2554 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ฯ ป่าแม่สิน-แม่สาน และแม่สูงฝั่งซ้าย แปลงที่ 2
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
400
2553 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสาอำเภอปลายพระยา
   พื้นที่ : ที่สาธารณประโยชน์สระน้ำ
   ที่ตั้ง : ต.คีรีวง อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
3
2554 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ฯ ป่าแม่สิน-แม่สาน และแม่สูงฝั่งซ้าย แปลงที่ 4 จังหวัดสุโขทัย
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
600
2553 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสาอำเภอคลองท่อม
   พื้นที่ : ที่สาธารณประโยชน์สระน้ำบ้านพรุดินนา
   ที่ตั้ง : ต.พรุดินนา อ.คลองท่อม จ.กระบี่
18
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากุยบุรี แปลงที่ 2 (ปี 2553) / หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนเเห่งชาติป่ากุยบุรี ที่ 4 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   พื้นที่ : ป่ากุยบุรี
   ที่ตั้ง : ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
200
2553 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสาอำเภอปลายพระยา
   พื้นที่ : ที่สาธารณประโยชน์แยกทะเลหอย
   ที่ตั้ง : ต.เขาเขน อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
3
2547 สวนป่าดอนลำดวน
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.อิตื้อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
200
2546 สวนป่าดงระแนง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงแม่เผด
   ที่ตั้ง : ต.คลองขาม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
100
2547 โครงการปลูกป่าบ้านเขาเตียน (วันต้นไม้ประจำปีของชาติ)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
80
2553 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสาอำเภอปลายพระยา
   พื้นที่ : ที่สาธารณประโยชน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีวง
   ที่ตั้ง : ต.คีรีวง อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
25
2551 โครงการ รักน้ำ รักษ์ป่าฯจ.ลำปาง แปลงที่ 16
   พื้นที่ : ป่าสงวแห่งชาติป่าแม่เลิม-แม่ปะ
   ที่ตั้ง : ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง
300
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนด้วยเงินนอกงบประมาณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าช้างข้าม
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าช้างข้าม
   ที่ตั้ง : ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
400
2551 โครงการพัฒนาป่าไม้และระบบนิเวศป่าพรุในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (พื้นที่ที่ 2)
   พื้นที่ : ป่าบ้านกุมแป ป่าบ้านในลุ่ม และป่าพรุควนเคร็ง
   ที่ตั้ง : ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช
300
2542 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสาอำเภออ่าวลึก
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
12
2547 สวนป่าดงลาน
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
100
2540 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสาอำเภออ่าวลึก
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
20
2551 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูโหล่น ที่ 1จังหวัดอุบลราชธานี
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูโหล่น
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
200
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาพระฤาษี ป่าเขาบ่อแร่ แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาพระฤาษีและป่าเขาบ่อแร่
   ที่ตั้ง : ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
200
2551 โครงการ รักน้ำ รักษ์ป่าฯจ.ลำปาง แปลงที่ 18
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ทรายคำ
   ที่ตั้ง : ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
300
2551 โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดอุตรดิตถ์ แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองตรอนฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
300
2548 สวนป่าห้วยทรวง แปลงที่ 2 จังหวัดสุโขทัย
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
1,300
2544 โครงการปลูกและบำรุงป่า ประชาอาสา อำเภอวังน้ำเขียว
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
65
2545 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา ตำบลบ้านสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพระเยา
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
41
2545 โครงการปลูกป่าประชาอาสาอำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
   พื้นที่ : ป่าภูหลวงและป่าภุหอ
   ที่ตั้ง : ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย
66
2546 หน่วยปลูกป่าสาธิต (ป่าพันดอน-ปะโค)ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ที่ 2
   พื้นที่ : ป่าพันดอนและป่าปะโค
   ที่ตั้ง : ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
600
2545 สวนป่าแม่สลิด จ.ตาก
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก
600
2551 โครงการ รักน้ำ รักษ์ป่าฯจ.ลำปาง แปลงที่ 6
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ทรายคำ
   ที่ตั้ง : ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
300
2547 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่น(ป่าภูสิงห์ แปลงที่ 1)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
1,000
2551 โครงการพัฒนาป่าไม้และระบบนิเวศป่าพรุในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (พื้นที่ที่ 1 )
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอนทราย ป่ากลอง
   ที่ตั้ง : ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
300
2548 สวนป่าภูระงำ
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
700
2549 สวนป่าโสกแต้
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
1,400
2551 โครงการ รักน้ำ รักษ์ป่าฯจ.ลำปาง แปลงที่ 5
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ทรายคำ
   ที่ตั้ง : ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
300
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแก้งกะอาม
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.มหาไชย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
300
2549 ศูนย์ส่งเสริมการปลูกป่า 6 (ยโสธร) จังหวัดมุกดาหาร
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
200
2549 ศูนย์ส่งเสริมการปลูกป่า 6 (ยโสธร) จ.ยโสธร
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมะไฟ
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งแต้ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
100
2549 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าโป่งแค แปลงที่ 1
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
300
2546 โครงการปลูกป่าประชาอาสา จังหวัดพิษณุโลก (สำนักบริหารฯ ที่ 11 (เดิม))
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
761
2549 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าช้างข้าม (แปลงที่ 2)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าช้างข้าม
   ที่ตั้ง : ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
500
2549 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอเชียงยืนแปลงที่ 1 จังหวัดมหาสารคาม
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
1,576
2551 โครงการ รักน้ำ รักษ์ป่าฯจ.ลำปาง แปลงที่ 14
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่มอก
   ที่ตั้ง : ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง
300
2546 โครงการปลูกป่าด้วยเงินนอกงบประมาณป่าสงวนฯ ป่าแม่ยาง-แม่อาง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยาง-แม่อาง
   ที่ตั้ง : ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
370
2549 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติฯ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สุก-แม่สอย แปลงที่ 5
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สุก-แม่สอย
   ที่ตั้ง : ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
400
2549 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติฯ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สุก-แม่สอย แปลงที่ 6
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สุก-แม่สอย
   ที่ตั้ง : ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
400
2549 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติฯ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สุก-แม่สอย แปลงที่ 7
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สุก-แม่สอย
   ที่ตั้ง : ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
400
2549 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติฯ ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนวัง ต.ร่องเคาะ แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนวัง
   ที่ตั้ง : ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
300
2549 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติฯ ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนวัง ต.แม่สุก แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนวัง แปลง 1
   ที่ตั้ง : ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
400
2551 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ทรายคำ ต.บุญนาคพัฒนา แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ทรายคำ
   ที่ตั้ง : ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
900
2549 สวนป่าแม่แฮด
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แฮด
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งแค้ว อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่
2,150
2549 สวนป่าแม่จ๊วะ-แม่มาน
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จ๊วะ-แม่มาน
   ที่ตั้ง : ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่
1,200
2548 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัยป่าแม่สรอย แปลงที่ 8
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย
   ที่ตั้ง : ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2548 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัยป่าแม่สรอย แปลงที่ 9
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย
   ที่ตั้ง : ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2548 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัยป่าแม่สรอย แปลงที่ 12
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย
   ที่ตั้ง : ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2548 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัยป่าแม่สรอย แปลงที่ 25
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย
   ที่ตั้ง : ต.ป่าสัก อ.เถิน จ.แพร่
200
2546 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่น (ป่าแม่ก๋อนและแม่สาย แปลงที่ 12)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ก๋อน-แม่สาย
   ที่ตั้ง : ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่
300
2549 สวนป่าสบพลึง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่โป่ง
   ที่ตั้ง : ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง
1,450
2546 โครงการปลูกป่าชดเชยด้วยฯ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยาง-แม่อาง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยาง-แม่อาง
   ที่ตั้ง : ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
890
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สุก-ป่าแม่สอย
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สุก-แม่สอย
   ที่ตั้ง : ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
630
2549 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอเมือง
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
30
2549 โครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ป้าย
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนวัง แปลง 1 และป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยาง-แม่อาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่สุก, บ้านสา, บ้านแลง อ.แจ้ห่ม, เมืองลำปาง จ.ลำปาง
1,200
2549 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติฯ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต๋า-แม่มาย ต.แจ้ห่ม แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต๋า-แม่มาย
   ที่ตั้ง : ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
400
2549 โครงการปลูกป่าชดเชยป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาวฝั่งซ้าย
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาวฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง
300
2549 โครงการปลูกป่าชดเชยป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ทรายคำ แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ทรายคำ
   ที่ตั้ง : ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
300
2551 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนวัง แปลงที่ 1 พื้นที่ที่ 3(1)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนวังแปลง 1
   ที่ตั้ง : ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
300
2551 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ทรายคำ ต.บุญนาคพัฒนา แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ทรายคำ
   ที่ตั้ง : ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
700
2553 โครงการปลูกป่าประชาอาสา อ.ลอง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าเตาปูน
   ที่ตั้ง : ต.เตาปูน, ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่
150
2545 โครงการปลูกป่าประชาอาสา จ.แพร่ (สำนักบริหารฯ ที่ 13 เดิม)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยมตะวันตก ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยมตะวันออก
   ที่ตั้ง : ต.ป่าแมต บ้านถิ่น ท่าข้าม ทุ่งแค้ว ห้วยหม้าย สะเอียบ เวียงต้า วังชิ้น อ.เมืองแพร่ หนองม่วงไข่ สอง ลอง วังชิ้น จ.แพร่
494
2549 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติฯ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สุก-แม่สอย แปลงที่ 8
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สุก-แม่สอย
   ที่ตั้ง : ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
400
2549 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติฯ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต๋า-แม่มาย ต.แจ้ห่ม แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต๋า-แม่มาย
   ที่ตั้ง : ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
400
2549 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติฯ ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนวัง ต.แม่สุก แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนวัง
   ที่ตั้ง : ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
400
2551 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ทรายคำ แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ทรายคำ
   ที่ตั้ง : ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
300
2548 สวนป่าแม่พวก-เด่นชัย
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พวก
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่
1,500
2545 แปลงปลูกป่าป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่คำมี (ปลูกป่าประชาอาสา)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่คำมี
   ที่ตั้ง : ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่
6
2548 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัยป่าแม่สรอย แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย
   ที่ตั้ง : ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2548 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัยป่าแม่สรอย แปลงที่ 7
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย
   ที่ตั้ง : ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2548 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัยป่าแม่สรอย แปลงที่ 14
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย
   ที่ตั้ง : ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2544 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่น (ป่าแม่ยาง อ.ร้องกวาง แปลงที่ 14)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่
150
2545 โครงการปลูกป่าทดแทนด้วยเงินนอกงบประมาณบริเวณอ่างเก็บน้ำแม่มอก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่โป่ง
   ที่ตั้ง : ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
400
2545 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่น(ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต๋า-แม่มาย อ.แจ้ห่ม)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต๋า-แม่มาย
   ที่ตั้ง : ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
200
2549 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติฯ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต๋า-แม่มาย แปลงที่ 6
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต๋า-แม่มาย
   ที่ตั้ง : ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
400
2549 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติฯ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สุก-แม่สอย แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สุก-แม่สอย
   ที่ตั้ง : ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
400
2549 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติฯ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สุก-แม่สอย แปลงที่ 4
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สุก-แม่สอย
   ที่ตั้ง : ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
300
2551 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเเม่เลิม-แม่ปะ แปลงที่ 1 (2)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เลิม-แม่ปะ
   ที่ตั้ง : ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง
300
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต๋า-แม่มาย แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต๋า-แม่มาย
   ที่ตั้ง : ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
300
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนวัง แปลง 1 พื้นที่ที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนวัง แปลง 1
   ที่ตั้ง : ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
200
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เสริมงาม แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เสริมงาม
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
400
2551 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ทรายคำ แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ทรายคำ
   ที่ตั้ง : ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
300
2548 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัยป่าแม่สรอย แปลงที่ 13
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย
   ที่ตั้ง : ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2548 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัยป่าแม่สรอย แปลงที่ 20
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย
   ที่ตั้ง : ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2551 โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดอุตรดิตถ์ แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองตรอนฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
300
2546 สวนป่าโครงการแม่มอก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่มอก
   ที่ตั้ง : ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง
600
2546 สวนป่าแม่เสลียม
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เลิม-แม่ปะ
   ที่ตั้ง : ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง
700
2545 โครงการปลูกป่าชดเชยด้วยเงินนอกงบประมาณป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาวฝั่งขวา (1) จังหวัดลำปาง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาวฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
760
2545 โครงการปลูกป่าชดเชยด้วยเงินนอกงบประมาณป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาวฝั่งขวา (3) จังหวัดลำปาง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาวฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
300
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เลียง แปลงที่ 2 (1)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เลียง-แม่ยาว
   ที่ตั้ง : ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
800
2546 โครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ป้าย(เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ทรายคำ)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ทรายคำ
   ที่ตั้ง : ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
600
2549 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติฯ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต๋า-แม่มาย แปลงที่ 5
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต๋า-แม่มาย
   ที่ตั้ง : ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
400
2549 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติฯ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สุก-แม่สอย แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สุก-แม่สอย
   ที่ตั้ง : ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
400
2549 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติฯ ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนวัง ต.ร่องเคาะ แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนวัง
   ที่ตั้ง : ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
400
2549 โครงการปลูกป่าชดเชยป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ทรายคำ แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ทรายคำ
   ที่ตั้ง : ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
470
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จางฝั่งซ้าย แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จางฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
300
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เสริมงาม แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เสริมงาม
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
400
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เลียง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เลียง
   ที่ตั้ง : ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
300
2551 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนวัง แปลง 1 พื้นที่ที่ 4
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนวัง แปลง 1
   ที่ตั้ง : ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
250
2544 สวนป่าแม่พรุ-เทือกเขาไฟไหม้
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พรุ-เทือกเขาไฟไหม้
   ที่ตั้ง : ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
50
2546 สวนป่าห้วยพร้าว
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาวฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง
650
2546 โครงการปลูกป่าทดแทนพื้นที่ป่าไม้ที่สูญเสียจากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่มอก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาวฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
200
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนวัง แปลงที่ 1 พื้นที่ที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนวัง
   ที่ตั้ง : ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
1,500
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนวัง แปลง 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนวัง แปลง 1
   ที่ตั้ง : ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
590
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาวฝั่งซ้าย
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาวฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง
440
2549 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติฯ ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนวัง ต.ร่องเคาะ แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนวัง
   ที่ตั้ง : ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
400
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จางฝั่งซ้าย แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จางฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
300
2549 โครงการปรับปรุงฯ ป่าแม่ต้าฝั่งขวาตอนใต้ จังหวัดแพร่
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่ชาติป่าแม่ต้าฝั่งขวาตอนใต้
   ที่ตั้ง : ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่
1,350
2545 โครงการปลูกป่าประชาอาสา อ.เด่นชัย
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พวก
   ที่ตั้ง : ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่
648
2545 โครงการปลูกป่าประชาอาสา อ.วังชิ้น
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สุก-แม่สอย
   ที่ตั้ง : ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
72
2548 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัยป่าแม่สรอย แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย
   ที่ตั้ง : ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2548 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัยป่าแม่สรอย แปลงที่ 6
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย
   ที่ตั้ง : ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2548 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัยป่าแม่สรอย แปลงที่ 16
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย
   ที่ตั้ง : ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2548 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัยป่าแม่สรอย แปลงที่ 17
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย
   ที่ตั้ง : ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2548 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัยป่าแม่สรอย แปลงที่ 23
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย
   ที่ตั้ง : ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2548 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัยป่าแม่สรอย แปลงที่ 24
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย
   ที่ตั้ง : ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2547 สวนป่าแม่ปราบ
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เสริม
   ที่ตั้ง : ต.แม่กัวะ, นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง
450
2546 สวนป่าโครงการแม่อาง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแ่ม่ยาง-แม่อาง
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
1,000
2546 สวนป่าโครงการแม่ป้าย-แม่สอย
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนวัง แปลง 3
   ที่ตั้ง : ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
1,000
2545 โครงการปลูกป่าชดเชยด้วยเงินนอกงบประมาณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ทรายคำ จังหวัดลำปาง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ทรายคำ
   ที่ตั้ง : ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
610
2549 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติฯ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต๋า-แม่มาย แปลงที่ 7
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต๋า-แม่มาย
   ที่ตั้ง : ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
400
2549 โครงการปลูกป่าชดเชยป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เลิม-แม่ปะ
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เลิม-แม่ปะ
   ที่ตั้ง : ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง
500
2549 โครงการปลูกป่าชดเชยป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ทรายคำ แปลงที่ 4
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ทรายคำ
   ที่ตั้ง : ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
500
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต๋า-แม่มาย แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต๋า-แม่มาย
   ที่ตั้ง : ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
300
2551 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ทรายคำ ต.บุญนาคพัฒนา แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ทรายคำ
   ที่ตั้ง : ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
500
2545 โครงการปลูกป่าเขาแดน
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาแดน ป่าควนเจดีย์ ป่าเขาพระยาไม้และป่าควนกำแพง
   ที่ตั้ง : ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
50
2548 สวนป่าแม่แปง-นาพูน
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยมตะวันออก
   ที่ตั้ง : ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่
1,900
2548 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัยป่าแม่สรอย แปลงที่ 11
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย
   ที่ตั้ง : ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2548 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัยป่าแม่สรอย แปลงที่ 19
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย
   ที่ตั้ง : ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2548 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัยป่าแม่สรอย แปลงที่ 21
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย
   ที่ตั้ง : ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2545 โครงการปลูกป่าประชาอาสา อ.ท่าปลา
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ท่าปลา, หาดล้า, จริม, ผาเลือด, ร่วมจิต, น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
1,301
2549 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติฯ ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำปาด แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำปาด
   ที่ตั้ง : ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
400
2549 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำปาด
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำปาด
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยมุ่น อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
200
2515 สวนป่าคลองตะเคียน ท่าบุญมี-บ่อทอง
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
3,500
2545 โครงการปลูกป่าประชาอาสา จังหวัดอุตรดิตถ์ (สำนักบริหารฯ ที่ 11 เดิม)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
55
2549 โครงการฟื้นฟูป่าสงวนแห่งชาติป่าเหนือเขื่อนสิริกิติ์ แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติเหนือเขื่อนสิริกิติ์
   ที่ตั้ง : ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
200
2549 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองตรอนฝั่งซ้าย
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองตรอนฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
200
2545 แปลงปลูกป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เสริม (วันต้นไม้ประจำปีของชาติปี 47)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
50
2549 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแดงและป่าชุมนุมกลาง แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ต.คลองพลู อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
   ที่ตั้ง : ต.หนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
300
2545 โครงการปลูกและบำรุงประชาอาสา ท้องที่ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย
300
2551 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
   พื้นที่ : ป่าบะยาว ป่าหัวนาคำ ป่านายูง ป่าหนองกุงทับม้า ป่าหนองหญ้าไซย
   ที่ตั้ง : ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
48
2545 สวนป่าห้วยทาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาวฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง
550
2549 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแดงและป่าชุมนุมกลาง แปลงที่ 1
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.คลองพลู อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
200
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เลียง แปลงที่ 2 (2)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เลียง
   ที่ตั้ง : ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
300
2543 โครงการปลูกป่าประชาอาสา อ.ป่าซาง จังหวัดลำพูน
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
293
2545 โครงการปลูกป่าประชาอาสา จังหวัดลำปาง (สำนักบริหารฯ ที่ 13 เดิม)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
331
2549 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติฯ ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยฉลองและป่าห้วยเสียดแปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยฉลองและป่าห้วยเสียด
   ที่ตั้ง : ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
400
2551 โครงการปลูกป่าทดแทนด้วยเงินนอกงบประมาณ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่มอก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่มอก
   ที่ตั้ง : ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง
500
2550 แปลงปลูกป่าประชาอาสาอำเภอเมืองนราธิวาส(วันต้นไม้ประจำปีของชาติปี2550)
   พื้นที่ : โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านปาฆาบือซา
   ที่ตั้ง : ต.กะลุวอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
20
2546 โครงการปลูกป่าป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยาว (ปลูกป่าประชาอาสา)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยาว
   ที่ตั้ง : ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
35
2546 แปลงปลูกป่าป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าฤทธิ์- ลำทองหลาง-ลำพญากลาง(วันต้นไม้ประจำปีของชาติปี 46)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.สระบุรี
-
2545 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอเมือง จังหวัดเลย
   พื้นที่ : โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา
   ที่ตั้ง : ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย
239
2545 โครงการปลูกป่าประชาอาสา อ.บ้านโคก
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
75
2549 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติฯ ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยฉลองและป่าห้วยเสียดแปลงที่ 4
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยฉลองและป่าห้วยเสียด
   ที่ตั้ง : ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
400
2549 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติฯ ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำปาด แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำปาด
   ที่ตั้ง : ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
400
2549 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติฯ ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำปาด แปลงที่ 4
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำปาด
   ที่ตั้ง : ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
400
2521 สวนป่าด่านชุมพล
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด
1,500
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา และป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองตรอนฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต.จริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
500
2549 โครงการฟื้นฟูป่าสงวนแห่งชาติป่าเหนือเขื่อนสิริกิติ์ แปลงที่ 4
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าเหนือเขื่อนสิริกิติ์
   ที่ตั้ง : ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
200
2548 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัยป่าแม่สรอย แปลงที่ 15
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย
   ที่ตั้ง : ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2521 สวนป่าห้วยมะหาด-เขานั่งยอง
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
1,300
2548 สวนป่าชะแวะ-ตาสิทธิ์-วังไทร
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.หนองไร่,ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
400
2549 โครงการปลูกป่าชดเชยป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ทรายคำ แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ทรายคำ
   ที่ตั้ง : ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
300
2548 โครงการฟื้นฟูป่าสงวนแห่งชาติป่าเหนือเขื่อนสิริกิติ์ แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติเหนือเขื่อนสิริกิติ์
   ที่ตั้ง : ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
1,500
2549 โครงการฟื้นฟูฯ ป่าปากห้วยฉลอง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าปากห้วยฉลอง
   ที่ตั้ง : ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
200
2545 โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่กวง
   ที่ตั้ง : ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
150
2545 สวนป่าแม่วังฝั่งขวา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่๋ต๋า-แม่มาย
   ที่ตั้ง : ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
1,150
2553 โครงการพัฒนาป่ายางน้ำกลัดเนือ-ป่ายางน้ำกลัดใต้ (927)จังหวัดเพชรบุรี /หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนเเห่งชาติป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ ที่ 1 จังหวัดเพชรบุรี
   พื้นที่ : ต.สองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
   ที่ตั้ง : ต.สองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
224
2544 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.มหาชัย อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
10
2547 โครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สิน ป่าแม่สานและป่าแม่สูงฝั่งซ้าย
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
800
2546 สวนป่าอุโมง-หนองแวง
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.โพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
600
2548 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัยป่าแม่สรอย แปลงที่ 4
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย
   ที่ตั้ง : ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2549 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติฯ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต๋า-แม่มาย ต.แจ้ห่ม แปลงที่ 4
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต๋า-แม่มาย
   ที่ตั้ง : ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
400
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองตรอนฝั่งซ้าย แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองตรอนฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
200
2548 สวนป่าสาวะถี
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
100
2546 สวนป่าดงแม่เผด
   พื้นที่ : ป่าสวงนแห่งชาติดงแม่เผด
   ที่ตั้ง : ต.หลักเหลี่ยม อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
1,890
2547 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่น (ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงเซกา แปลงที่ 9)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงเซกา
   ที่ตั้ง : ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
2,000
2549 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากุยบุรี พื้นที่ที่ 2 / หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนเเห่งชาติป่ากุยบุรี ที่ 3 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี
   ที่ตั้ง : ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
200
2553 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากุยบุรี แปลงที่ 1 (ปี 2553) / หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนเเห่งชาติป่ากุยบุรี ที่ 3 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี
   ที่ตั้ง : ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
200
2546 สวนป่าทุ่งขนาย (วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 46)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่ายางน้ำกลัดเหนือ-ใต้
   ที่ตั้ง : ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
50
2549 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากุยบุรี พื้นที่ที่1 / หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนเเห่งชาติป่ากุยบุรี ที่ 2 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   พื้นที่ : ป่ากุยบุรี
   ที่ตั้ง : ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
500
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษา จ.ประจวบคีรีขันธ์
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าทับสะแก
   ที่ตั้ง : ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
2
2547 โครงการปลูกป่าและบำรุงป่าประชาอาสาอำเภอครบุรี แปลงที่ 2
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
500
2551 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาิอาสา อำเภอชาติตระการ
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.พิษณุโลก
41
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดเลย แปลงที่ 5
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเปือย ป่าข้เถ้าและป่าภูเรือ
   ที่ตั้ง : ต.โป่ง, ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย
300
2548 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัยป่าแม่สรอย แปลงที่ 22
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย
   ที่ตั้ง : ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2552 โครงการ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 77 พรรษา 12 สิงหาคม 2552
   พื้นที่ : ป่าบ้านหนองหอย
   ที่ตั้ง : ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
200
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษา จังหวัดเพชรบุรี / หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าดอนมะทราง ที่ 1 จังหวัดเพชรบุรี
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอนมะทราง
   ที่ตั้ง : ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
3
2551 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงตีนตก อ.วัดโบสถ์
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงตีนตก
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.พิษณุโลก
300
2549 หน่วยปลูกป่าสาธิตที่ 2 (อุดรธานี)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าพันดอน-ปะโค
   ที่ตั้ง : ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
300
2544 แปลงปลูกป่าชดเชยในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยม
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
431
2545 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา
65
2545 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
7
2535 หน่วยปลูกป่าสาธิต (ป่าทม-ป่าข่า) ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าทม-ป่าข่า
   ที่ตั้ง : ต.ทมนางาม,ท่าลี่,ห้วยยาง อ.โนนสะอาด,กุมภวาปี,กระนวน จ.อุดรธานี
450
2543 โครงการปลูกป่าประชาอาสา อ.เมือง จังหวัดลำพูน
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
132
2543 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.แม่ลาน อ.ลี้ จ.ลำพูน
35
2543 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสาอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.หนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน
8
2549 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติฯป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต๋า-แม่มาย ต.บ้านสา แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต๋า-แม่มาย
   ที่ตั้ง : ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
400
2549 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติฯป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต๋า-แม่มาย ต.บ้านสา แปลงที่ 4
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต๋า-แม่มาย
   ที่ตั้ง : ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
400
2549 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากุยบุรี พื้นที่ที่ 2 (2) / หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนเเห่งชาติป่ากุยบุรี ที่ 4 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   พื้นที่ : ป่ากุยบุรี
   ที่ตั้ง : ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าทับสะแก ปี2552 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนเเห่งชาติป่าทับสะเเก ที่ 1 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าทับสะเเก
   ที่ตั้ง : ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
300
2553 โครงการ ฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จ.เพชรบุรี แปลงที่ 1 /หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนเเห่งชาติป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ ที่ 1 จังหวัดเพชรบุรี
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่ายางน้ำกลัดเหนือ-ใต้
   ที่ตั้ง : ต.ยางน้ำกลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
300
2542 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสาอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
   พื้นที่ : ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง
   ที่ตั้ง : ต.นาแก อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
20
2549 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติฯ ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยฉลองและป่าห้วยเสียดแปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าปากห้วยฉลองและป่าห้วยสีเสียด
   ที่ตั้ง : ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
600
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษา จ.สมุทรสาคร
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
1
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษา จังหวัดสมุทรสงคราม
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ้านปรก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
1
2543 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสาอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน
21
2543 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
55
2551 โครงการ รักน้ำ รักษ์ป่าฯจ.ลำปาง แปลงที่ 10
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ทรายคำ
   ที่ตั้ง : ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
300
2553 โครงการปลูกป่าและบำรุงป่าประชาอาสาอำเภอปลายพระยา
   พื้นที่ : ที่สาธารณประโยชน์ตำบลคีรีวง
   ที่ตั้ง : ต.คีรีวง อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
25
2549 โครงการปลูกป่าและบำรุงประชาอาสาลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
89
2549 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติฯ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สุก-แม่สอย แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สุก-แม่สอย
   ที่ตั้ง : ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
300
2553 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสาอำเภอปลายพระยา
   พื้นที่ : ที่สาธารณประโยชน์สระน้ำบ้านน้ำชา
   ที่ตั้ง : ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
57
2546 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่น (ป่าเขาพระยาเดินธง แปลงปี 1/2546)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
500
2553 โครงการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าเขาปางมะละกอ จังหวัดกำแพงเพชร
   พื้นที่ : ป่าเขาปางมะละกอ
   ที่ตั้ง : ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
710
2553 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ถิ่นในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าบุญมี-บ่อทอง แปลงที่ 1,2 จังหวัดชลบุรี
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าบุญมี-บ่อทอง
   ที่ตั้ง : ต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
200
2553 โครงการสวนกลางมหานคร (ศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศนครเขื่อนขันธ์) จังหวัดสมุทรปราการ
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
100
2547 แปลงปลูกป่าป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าชนะ (วันต้นไม้ประจำปี 47)จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
50
2546 ป่าแม่ปายฝั่งขวา ตอนล่าง (1) (ปลูกป่าประชาอาสา)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ปางหมู, ห้วยผา อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
85
2546 โครงการปลูกป่าประชาอาสา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 4 (เดิม))
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.มะลวน, เพิ่มพูนทรัพย์ อ.พุนพิน,บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
152
2542 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอแม่วาง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าวาง
   ที่ตั้ง : ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
338
2551 โครงการ รักน้ำ รักษ์ป่าฯจ.ลำปาง แปลงที่ 13
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เลิม-แม่ปะ
   ที่ตั้ง : ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง
300
2544 โครงการปลูกและบำรุงป่า ประชาอาสา อำเภอครบุรี แปลง 3 จังหวัดนครราชสีมา
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
200
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เลียง แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เลียงและป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยาว
   ที่ตั้ง : ต.ใหม่พัฒนา, ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
1,370
2553 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอลานลัก แปลงที่ 2 จังหวัดอุทัยธานี
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
72
2546 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่น (ป่าโป่งแค แปลงที่ 2)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
500
2551 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เลิม-แม่ปะ แปลงที่ 2 จังหวัดลำปาง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เลิม-แม่ปะ
   ที่ตั้ง : ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง
1,100
2544 โครงการปลูกป่าประชาอาสา อำเภอบ้านโฮ่ง
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
40
2551 โครงการ รักน้ำ รักษ์ป่าฯจ.ลำปาง แปลงที่ 4
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เลิม-แม่ปะ
   ที่ตั้ง : ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง
300
2554 หน่วยฟื้นฟูสาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงปอ-ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 3 จังหวัดยโสธร
   พื้นที่ : ป่าดงปอ-ป่าดงบังอี่
   ที่ตั้ง : ต.ส้มผ่อ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
200
2549 โครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติป่าซับลังกา(แปลงปี 49)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
300
2552 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสวนแห่งชาติป่ารับร่อและป่าสลุยที่ 1 จังหวัดชุมพร
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่ารับร่อและป่าสลุย
   ที่ตั้ง : ต.วังใหม่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
300
2549 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าเขาตำแย
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ่อปลาทอง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
300
2551 โครงการ รักน้ำ รักษ์ป่าฯจ.ลำปาง แปลงที่ 12
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เลิม-แม่ปะ
   ที่ตั้ง : ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง
300
2549 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ แปลงที่ 2
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
300
2548 ศูนย์เพาะชำกล้าไม้พัทลุง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองกรุงหยัน
   ที่ตั้ง : ต.กุแหระ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
200
2547 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสาอำเภอลานสัก แปลงที่ 1 จังหวัดอุทัยธานี
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
1,400
2543 โครงการปลูกป่าประชาอาสาอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
670
2544 โครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทับเสลา-ห้วยคอกควาย (1) จังหวัดอุทัยธานี
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยทับเสลาและป่าห้วยคอกควาย
   ที่ตั้ง : ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี
180
2552 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าละอุ่นและป่าราชกรูดที่ 1 จังหวัดระนอง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าละอุ่นและป่าราชกรูด
   ที่ตั้ง : ต.ละอุ่นใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง
550
2551 โครงการ รักน้ำ รักษ์ป่าฯจ.ลำปาง แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เลิม-แม่ปะ
   ที่ตั้ง : ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง
300
2553 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสาอำเภอปลายพระยา
   พื้นที่ : ที่สาธารณประโยชน์สระน้ำบ้านเขาเขน
   ที่ตั้ง : ต.เขาเขน อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
5
2546 โครงการปลูกป่าชดเชยด้วยเงินนอกงบประมาณป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองขลุงและป่าแม่วงก์
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
1,710
2546 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่น (ป่าเขาพระยาเดินธง แปลงปี 2/2546)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
500
2546 โครงการปลูกป่าประชาอาสา อ.แม่พริก
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง
25
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านโฮ่ง แปลงที่ 2 จังหวัดลำพูน
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านโฮ่ง
   ที่ตั้ง : ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
200
2546 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
13
2551 โครงการทับทิมสยาม 08 จังหวัดสระแก้ว
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.สระแก้ว
974
2544 แปลงปลูกป่าป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่คำมี (ปลูกป่าประชาอาสา) จังหวัดแพร่
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่
6
2544 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่นป่าดงตีนตกและป่าโป่งแค แปลงที่ 3
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
700
2548 โครงการปลูกป่าทับทิมสยาม 02 ท้องที่ ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
500
2553 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองท่าเนียนและป่าเลนคลองพุมเรียง ที่ 3 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองท่าเนียนและป่าเลนคลองพุมเรียง
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่ง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
300
2548 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่น (ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู แปลงที่19)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
1,000
2554 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าชนะ
   ที่ตั้ง : ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
4
2548 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่น (ป่าดงตีนตก แปลงปี2548)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
500
2549 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าสวนเมี่ยง แปลงที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
700
2547 สวนป่าบ้านพัสดุกลาง จังหวัดกาญจนบุรี
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
60
2546 แปลงปลูกป่าป่าสงวนแห่งชาติป่าครบุรี (วันต้นไม้ประจำปีของชาติปี 46)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าครบุรี
   ที่ตั้ง : ต.เฉลียง อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
500
2543 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่น(ป่าวังเพลิง-ป่าม่วงค่อม-ป่าลำนารายณ์ แปลงที่ 4) จังหวัดลพบุรี
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
250
2545 โครงการประชาอาสาอำเภอสอง จังหวัดแพร่
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.เตาปูน, ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่
150
2553 โครงการปลูกป่าประชาอาสา จ. ปราจีนบุรี (สำนักบริหารฯ ที่ 1 เดิม)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
20
2549 สวนป่าโป่งคลุ่ม
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
400
2548 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่น (ป่าดงตีนตกและป่าโป่งแค แปลงปี 2548) จังหวัดพิษณุโลก
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
500
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี
   ที่ตั้ง : ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
1,000
2548 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสาอำเภอวังน้ำเขียว(แปลง1 แปลง 2)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
150
2552 โครงการอุทยานการศึกษาฟื้นฟูระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมพุแคเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
475
2546 แปลงปลูกป่าสวนป่าแม่วังช้าง(ปลูกป่าประชาอาสา)ตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ.จุน จ.พะเยา
100
2545 โครงการปลูกป่าประชาอาสา ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ.ปง จ.พะเยา
20
2552 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ตำบลเขาพัง ที่ 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   พื้นที่ : ป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ตำบลเขาพัง
   ที่ตั้ง : ต.เขาพัง อ.บ้านขุนตาล จ.สุราษฎร์ธานี
300
2546 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่น (ป่าวังเพลิง-ป่าม่วงค่อม-ป่าลำนารายณ์ แปลงปี 1/2546)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.ลพบุรี
-
2547 สวนป่าดงหัน-โคกสูง
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.คำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
200
2548 โครงการทับทิมสยาม 05
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
1,300
2547 สวนป่าแม่วังช้าง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยม ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่จุน
   ที่ตั้ง : ต.พระธาติขิงแกง นาปรัง อ.จุน ปง จ.พะเยา
1,200
2541 โครงการปลูกป่าประชาอาสา อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง
60
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดเพชรบุรี แปลงที่ 1 / หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนเเห่งชาติป่ายางหักเเละป่าเขาปุ้ม ที่ 1 จังหวัดเพชรบุรี
   พื้นที่ : ป่ายางหักและป่าเขาปุ้ม
   ที่ตั้ง : ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
300
2552 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าชัยครามและป่าวัดประดู่ที่ 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าชัยครามและป่าวัดประดู่
   ที่ตั้ง : ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
300
2541 โครงการปลูกป่าประชาอาสาจังหวัดบุรีรัมย์
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
-
2548 โครงการทับทิมสยาม 05
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
1,300
2551 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่เกิดอุทกภัยและดินถล่ม (พื้นที่ 4) จังหวัดอุตรดิตถ์ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยช้างและป่าห้วยปู่เจ้า
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยช้างและป่าห้วยปู่เจ้า
   ที่ตั้ง : ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
350
2547 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่่น (ป่าดงตีนตก แปลงที่ 3) (3) จังหวัดพิษณุโลก
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
1,100
2545 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่นป่าดงตีนตก แปลงที่ 1
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
1,200
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาภูหลวง
   พื้นที่ : ป่าเขาภูหลวง
   ที่ตั้ง : ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
1,370
2548 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่น (ป่าวังเพลิง-ม่วงค่อม-ลำนารายณ์ แปลงปี 48)
   พื้นที่ : ป่าวังเพลิง-ม่วงค่อม-ลำนารายณ์
   ที่ตั้ง : ต.ศิลาทิพย์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
290
2553 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่น (ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองเยีย หมายเลข 4 แปลงที่ 1)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองเยีย หมายเลข 4 แปลงที่ 1
   ที่ตั้ง : ต.บุฤาษี อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
300
2546 โครงการปลูกป่าประชาอาสา จังหวัดพิษณุโลก
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
761
2546 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
97
2534 หน่วยปลูกป่าสาธิตที่ 1 (ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
2,390
2545 โครงการปลูกป่าประชาอาสา ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
8
2541 โครงการปลูกป่าประชาอาสา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง แปลงที่ 1
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.กะเปอร์ อ. จ.ระนอง
40
2549 โครงการปลูกป่าเตรียมการสงวนหมายเลข 10 แปลงที่ 1 (2)
   พื้นที่ : ท้องที่บ้านราษฎร์พัฒนา
   ที่ตั้ง : ต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
200
2522 สวนป่าบ้านช้าง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติแม่แตง
   ที่ตั้ง : ต.บ้านช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
4,820
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดเพชรบุรี แปลงที่ 2 / หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ ที่ 1 จังหวัดเพชรบุรี
   พื้นที่ : ป่ายางน้ำกลัดเหนือ-ป่ายางน้ำกลัดใต้
   ที่ตั้ง : ต.ยางน้ำกลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แปลงที่ 3 / หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนเเห่งชาติป่ากุยบุรี ที่ 1 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   พื้นที่ : ป่ากุยบุรี
   ที่ตั้ง : ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
300
2551 โครงการ รักน้ำ รักษ์ป่าฯจ.ลำปาง แปลงที่ 8
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนวัง
   ที่ตั้ง : ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
300
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าห่วยทินและป่าคลองตีบ แปลงที่2 จังหวัดเพชรบูรณ์
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ระวิง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
700
2544 โครงการปลูกป่าประชาอาสาจังหวัดนครราชสีมา
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
1,362
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนเตรียมการสงวนหมายเลข 10 แปลงที่ 1(1)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
300
2534 หน่วยปลูกป่าสาธิตที่ 2 (ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ไชยมงคล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
11,628
2546 โครงการปลูกป่าประชาอาสา อ.เมืองปาน
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
23
2547 โครงการปลูกป่าทดแทนการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ จังหวัดพิษณุโลก
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
1,700
2546 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท
35
2544 โครงการปลูกป่าเขาบ้านกล่ำ (วันต้นไม้ประจำปีของชาติ)จังหวัดชัยนาท
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
70
2548 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัยป่าแม่สรอย แปลงที่ 1
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2541 โครงการปลูกป่าประชาอาสา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.กะเปอร์ อ. จ.ระนอง
100
2541 โครงการปลูกป่าประชาอาสา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง แปลงที่ 4
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
140
2548 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี พื้นที่ที่ 1 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   พื้นที่ : สงวนเเห่งชาติป่ากุยบุรี
   ที่ตั้ง : ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
500
2545 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ตะกุดไร, ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
55
2545 โครงการปลูกป่าประชาอาสาอำเภอศรีเทพ
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
20
2545 โครงการปลูกป่าประชาอาสาอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ป่าเลา อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
1,000
2545 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอหนองไผ่
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
37
2545 โครงการปลูกและำบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอวิเชียรบุรี
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.น้ำร้อน อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
175
2545 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่น (ป่าห้วยทิน-คลองตีบ ตำบลบ่อไทย แปลงที่ 16
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
40
2549 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท่าช้าง-ป่าแม่ขนิน
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ท่าช้าง-แม่ขนิน
   ที่ตั้ง : ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่
900
2546 โครงการปลูกป่าประชาอาสาอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.สระแก้ว อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
200
2545 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่น ป่าสงวนแห่งชาติป่าวังโป่ง-ชนแดน-วังกำแพง แปลงที่ 5
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ซับเปิบ อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
330
2546 แปลงปลูกป่าป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ตุ๋ยฝั่งซ้าย (วันต้นไม้ประจำปีของชาติปี 46)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ตุ๋ยฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
110
2545 โครงการปลูกป่าประชาอาสาจังหวัดเพชรบูรณ์ (สำนักฯ 11 เดิม)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
213
2551 โครงการ รักน้ำ รักษ์ป่าฯจ.ลำปาง แปลงที่ 17
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนวังแปลง 1
   ที่ตั้ง : ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
300
2543 โครงการปลูกป่าประชาอาสาอำเภอสวนผึ้ง แปลงที่ 1 จังหวัดราชบุรี
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
200
2550 โครงการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.สะตอน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
200
2545 โครงการปลูกป่าประชาอาสาอำเภอหนองไผ่
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
100
2549 โครงการปลูกป่าชดเชยป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแดงและป่าชุมนุมกลาง
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.คลองพลู อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
300
2547 สวนป่าบางขนุน
   พื้นที่ : สวนป่าบางขนุน
   ที่ตั้ง : ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
110
2547 สวนป่าบางขนุน
   พื้นที่ : สวนป่าบางขนุน
   ที่ตั้ง : ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
260
2546 โครงการปลูกป่าประชาอาสาอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.สะเดาะพง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
107
2546 แปลงปลูกป่าป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองตะเคียน (วันต้นไม้ประจำปีของชาติปี 46)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
50
2543 โครงการปลูกป่าประชาอาสาอำเภอจอมบึง แปลงที่ 1
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
190
2545 แปลงปลูกป่าป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาพระฤาษีและป่าเขาบ่อแร่ (วันต้นไม้ประจำปีของชาติ)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.สหกรณ์นิคม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
100
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลิด-โป่งแดง แปลงที่ 1 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลิด-โป่งแดง
   ที่ตั้ง : ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
500
2549 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเขาปางมะละกอ จังหวัดกำแพงเพชร
   พื้นที่ : ป่าเขาปางมะละกอ
   ที่ตั้ง : ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
710
2553 โครงการรักน้ำ รักษ์ป่าฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช แปลงที่ 1 (หน่วยฟื้นฟูฯป่าท่าช้างข้ามที่ 1)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าช้างข้าม
   ที่ตั้ง : ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
300
2546 โครงการปลูกป่าประชาอาสาอำเภอชนแดน
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
30
2546 โครงการปลูกป่าประชาอาสา อ.งาว
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง
16
2548 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี พื้นที่ที่ 2(1)
   พื้นที่ : ป่ากุยบุรี
   ที่ตั้ง : ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
500
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประดาง-วังก์เจ้า แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าประดางและป่าวังก์เจ้า
   ที่ตั้ง : ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
500
2546 โครงการปลูกป่าสถานีเพาะชำกล้าไม้กระบี่
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าไสค่าย
   ที่ตั้ง : ต.กุแหระ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
50
2545 โครงการปลุกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอเมืิอง จังหวัดเพชรบูรณ์
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.สะเดียง, น้ำร้อน, ตะเบาะ, บ้านโตก, นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
450
2545 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.กันจุ, หนองแจง, ศรีมงคล, พญาวัง, บึงสามพัน, ซับสมอทอด, ซับไม้แดง, วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
147
2549 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแดงและป่าชุมนุมกลาง แปลงที่ 2
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.คลองพลู อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
200
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองหว้า
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองหว้า
   ที่ตั้ง : ต.นาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
1,100
2548 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทินและป่าคลองตีบ แปลงที่ 2 จ.เพชรบูรณ์
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทินและป่าคลองตีบ
   ที่ตั้ง : ต.ตะเบาะ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
700
2554 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสาอำเภอคลองท่อม จ.กระบี่
   พื้นที่ : ในที่สาธาณประโยชน์อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว
   ที่ตั้ง : ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่
45
2549 โครงการพัฒนาลุ่มน้ำยม(1) จังหวัดสุโขทัย
   พื้นที่ : ป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และป่าแม่สูงฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
200
2553 โครงการปลูและบำรุงป่าประชาอาสาอำเภอปลายพระยา
   พื้นที่ : ที่สาธารณประโยชน์สระน้ำบ้านช่องสระ
   ที่ตั้ง : ต.เขาเขน อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
7
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประดาง-วังก์เจ้า จ.ตาก
   พื้นที่ : ป่าประดางและป่าวังก์เจ้า
   ที่ตั้ง : ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก
700
2549 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ขาน-แม่วาง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ขาน-แม่วาง
   ที่ตั้ง : ต.น้ำบ่อหลวง ดอนเปา อ.สันป่าตอง แม่วาง จ.เชียงใหม่
1,000
2551 โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร
   พื้นที่ : บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ(ป่าดงมัน)
   ที่ตั้ง : ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
300
2549 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติฯป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต๋า-แม่มาย ต.บ้านสา แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต๋า-แม่มาย
   ที่ตั้ง : ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
400
2535 สวนป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา จ.พิษณุโลก
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
1,600
2553 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสาอำเภอปลายพระยา
   พื้นที่ : ที่สาธารณประโยชน์บ้านนาเทา
   ที่ตั้ง : ต.เขาเขน อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
5
2545 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา
9
2553 หน่วยฟื้นฟูสภาพ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงปอและป่าดงบังอี่ แปลง 2 (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงปอและป่าดงบังอี่
   ที่ตั้ง : ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
200
2549 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยยอดมน
   พื้นที่ : พื้นที่อนุรักษ์เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยยอดมนบุณฑริก
   ที่ตั้ง : ต.โนนก่อ, ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
300
2555 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลพระชนพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 จังหวัดเพชรบุรี /หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนเเห่งชาติป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ ที่ 2 จังหวัดเพชรบุรี
   พื้นที่ : สงวนเเห่งชาติป่ายางนำ้กลัดเหนือ-ใต้
   ที่ตั้ง : ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
20
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สลิด-โป่งแดง แปลงที่ 2 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าแม่สลิดและป่าโป่งแดง
   ที่ตั้ง : ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
700
2548 สวนป่าทุ่งเสลี่ยม จ. สุโขทัย
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
800
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนซ่อง แปลงที่ 2
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
400
2551 โครงการ รักน้ำ รักษ์ป่าฯจ.ลำปาง แปลงที่ 7
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนวัง
   ที่ตั้ง : ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
300
2547 สวนป่าดินแดง-วังกุง
   พื้นที่ : ป่าดินแดง-วังกุง
   ที่ตั้ง : ต.คำแคน อ. จ.มหาสารคาม
100
2545 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่นป่าแม่สิน ป่าแม่สานและป่าแม่สูงฝั่งซ้าย แปลงที่ 1 จังหวัดสุโขทัย
   พื้นที่ : ป่าแม่สิน ป่าแม่สานและป่าแม่สูงฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
600
2547 โครงการปลูกป่าเขาเพนียด (วันต้นไม้ประจำปีของชาติ 47)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
50
2545 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอชัยบาดาล
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.เกาะรัง อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
60
2545 หน่วยปลูกป่าสักชลสิทธิ์ที่ 7 (ปลูกป่าประชาอาสา)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี
30
2553 สวนป่าบ้านไร่-ทรงธรรม
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.เพชรชมภู อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
4,420
2544 โครงการปลูกและบำรุงป่า แปลงที่ 2 จ.ลพบุรี
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
14
2544 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
15
2550 ศูนย์ส่งเสริมการปลูกป่า 6 (ยโสธร) จ. อุบลฯ(รวมแปลงกับหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยยอดมนที่ 1)
   พื้นที่ : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยยอดมน บุณฑริก
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
200
2546 สวนป่าเกาะหวายเล็ก-ห้วยลูกปลา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าเกาะหวายเล็ก และป่าห้วยลูกปลา
   ที่ตั้ง : ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
100
2545 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
115
2553 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสาอำเภอคลองท่อม
   พื้นที่ : ที่สาธารณประโยชน์สระน้ำบ้านคลองไคร
   ที่ตั้ง : ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่
8
2539 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
10
2544 สวนป่าห้วยทรวง (1)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
1,900
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษา ร่วมปลูกยางนา ถวายองค์ราชัน จังหวัดยโสธร
   พื้นที่ : ณ บริเวณที่ราชพัสดุโรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปา
   ที่ตั้ง : ต.ดู่ทุ่ง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
4
2542 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อ.สระโบสถ์ แปลงที่ 2 จ.ลพบุรี
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
14
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าแม่สิน-แม่สาน และแม่สูงฝั่งซ้าย
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
1,500
2553 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงปอและป่าดงบังอี่ แปลงที่1 (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงปอและป่าดงบังอี่
   ที่ตั้ง : ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
300
2553 แปลงปลูกป่าวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2553 จังหวัดอำนาจเจริญ
   พื้นที่ : ป่าสาธารณประโยชน์ป่าดงแหลใหญ่
   ที่ตั้ง : ต.คำเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
70
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาร่วมปลูกยางนาถวายองค์ราชัน จังหวัดอำนาจเจริญ
   พื้นที่ : บริเวณวัดป่าเก่ากุง
   ที่ตั้ง : ต.โพนแพง อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
4
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาร่วมปลูกยางนา ถวายองค์ราชัน จังหวัดอุบลราชธานี
   พื้นที่ : โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย
   ที่ตั้ง : ต.กระโสบ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
2
2551 โครงการ รักน้ำ รักษ์ป่าฯจ.ลำปาง แปลงที่ 20
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ทรายคำ
   ที่ตั้ง : ต.บุณนาคพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
300
2553 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสาอำเภอคลองท่อม จ.กระบี่
   พื้นที่ : ที่สาธารณประโยชน์สระน้ำบ้านทุ่งนุ้ย
   ที่ตั้ง : ต.พรุดินนา อ.คลองท่อม จ.กระบี่
8
2547 ศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเศน์นครเขื่อนขันธ์ (2) จังหวัดสมุทรปราการ
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บางน้ำผึ้ง,บางยอ,บางกอบัว,บางกระเจ้า,บางกระสอบ,ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
100
2549 สวนป่าห้วยทรวง (2) จังหวัดสุโขทัย
   พื้นที่ : ป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และป่าแม่สูงฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต.แม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
300
2544 หน่วยปลูกป่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่ 7 (ปลูกป่าประชาอาสา)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี
19
2549 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติฯ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต๋า-แม่มาย แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต๋า-แม่มาย
   ที่ตั้ง : ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
400
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาฯ จังหวัดพิจิตร
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.วังจิก อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
1
2545 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่น (ป่าแม่พวก อ.เด่นชัย แปลงที่ 15) จังหวัดแพร่
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่
200
2549 สวนป่าแม่แฮด จังหวัดแพร่
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งแค้ว ห้วยหม้าย อ.หนองม่วงไข่ สอง จ.แพร่
500
2551 โครงการปลูกป่าประชาอาสา จังหวัดกาญจนบุรี
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
14
2541 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสาอำเภออ่าวลึก
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
6
2552 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองเส็ดกวด ป่าเขาหินช้าง และป่าเขาสามแหลมที่ 1 จังหวัดระนอง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองเส็ดกวด ป่าเขาหินช้างและป่าเขาสามแหลม
   ที่ตั้ง : ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
200
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ละเมา จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าแม่ละเมา
   ที่ตั้ง : ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก
600
2548 โครงการปลูกป่าประชาอาสา อำเภอเมือง จังหวัดตาก
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
75
2548 หน่วยปลูกป่าสาธิตป่าบุณฑริก(7-10)(เปลี่ยนชื่อเป็นหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบุณฑริกที่ 1)
   พื้นที่ : เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยยอดมน-บุณฑริก
   ที่ตั้ง : ต.โนนก่อ ห้วยข่า โพนงาม อ.สิรินธร บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
1,350
2545 โครงการปลูกป่าประชาอาสา อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.วังชมภู อ.พรเจริญ จ.หนองคาย
76
2540 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสาอำเภออ่าวลึก
   พื้นที่ : ต.เขาใหญ่
   ที่ตั้ง : ต.เขาใหญ่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
20
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประดาง-วังเจ้า แปลงที่ 4 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าประดางและป่าวังเจ้า
   ที่ตั้ง : ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
500
2547 โครงการปรับปรุงฯ ป่าบางละมุง
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
1,250
2549 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าละอุ่นและป่าราชกรูด
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ละอุ่นใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง
750
2553 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองท่าเนียนและป่าเลนคลองพุมเรียง ที่ 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองท่าเนียนและป่าเลนคลองพุมเรียง
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่ง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
300
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาฯ จังหวัดสกลนคร
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
4
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดอุบลราชธานี(เปลี่ยนชื่อเป็นหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบุณฑริกที่ 2)
   พื้นที่ : ป่าบุณฑริก
   ที่ตั้ง : ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
300
2541 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสาอำเภออ่าวลึก
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
8
2539 โครงการปลูกป่าประชาอาสา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก
450
2554 ป่าแม่ปายฝั่งขวา ตอนล่าง (3) (ปลูกป่าประชาอาสา)
   พื้นที่ : ป่าแม่ปายฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
75
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาฯ จังหวัดศรีสะเกษ
   พื้นที่ : ป่าสาธารณประโยชน์วัดป่าหนองปิง
   ที่ตั้ง : ต.หนองครก อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
2
2548 โครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย จังหวัดพิษณุโลก
   พื้นที่ : ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
1,600
2555 ฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 จังหวัดเพชรบุรี /หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนเเห่งชาติป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ ที่ 2 จังหวัดเพชรบุรี
   พื้นที่ : สงวนเเห่งชาติป่ายางนำ้กลัดเหนือ-ใต้
   ที่ตั้ง : ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
85
2545 โครงการปลูกป่าประชาอาสาอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
72
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   พื้นที่ : ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ตำบลตะกรบ
   ที่ตั้ง : ต.ตะกรบ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
200
2546 โครงการปลูกป่าชดเชยป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าฤทธิ์-ป่าลำทองหลาง-ลำพญากลาง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าฤทธิ์-ป่าลำทองหลาง-ลำพญากลาง
   ที่ตั้ง : ต.ลำสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
50
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม ป่าลำนารายณ์
   ที่ตั้ง : ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
300
2548 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่น (ป่าวังเพลิง-ป่าม่วงค่อม-ป่าลำนารายณ์ แปลงปี 2548)
   พื้นที่ : ป่าเตรียมการป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาพระยาเดินธง
   ที่ตั้ง : ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
500
2540 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสาอำเภออ่าวลึก
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
6
2547 สวนป่าแม่สาคร
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.แม่สาคร อ.เวียงสา จ.น่าน
1,000
2552 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม และป่าลำนารายณ์ แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม ป่าลำนารายณ์
   ที่ตั้ง : ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
500
2549 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติฯ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต๋า-แม่มาย แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต๋า-แม่มาย
   ที่ตั้ง : ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
400
2553 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองท่าเนียน และป่าเลนคลองพุมเรียง ที่ 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   พื้นที่ : ป่าคลองท่าเนียนและป่าเลนคลองพุมเรียง
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่ง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
300
2548 ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย (ปลูกป่าประชาอาสา)
   พื้นที่ : ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต.แม่สะเรียง, แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
350
2549 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติฯป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต๋า-แม่มาย ต.บ้านสา แปลงที่ 5
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต๋า-แม่มาย
   ที่ตั้ง : ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
400
2553 แปลงปลูกป่าวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2553 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
40
2547 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาภูหลวง ที่ 2 (นครราชสีมา)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
-
2547 แปลงปลูกป่าป่าแควระบมและป่าสียัด (วันต้นไม้ประจำปีของชาติปี 47)
   พื้นที่ : ป่าแควระบมและป่าสียัด
   ที่ตั้ง : ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
100
2550 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูซับเลือดม้าและป่าคลองมะไฟ ที่ 2
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
-
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาฯ จังหวัดอุทัยธานี
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งนาไทย อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
1
2549 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแควระบมและป่าสียัด
   พื้นที่ : ป่าแควระบมและป่าสียัด
   ที่ตั้ง : ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
290
2546 ศูนย์เพาะชำกล้าไม้พัทลุง
   พื้นที่ : ที่สาธารณประโยชน์
   ที่ตั้ง : ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
50
2554 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาแดงรามและป่าเขาหน้าราหู ที่ 1 จังหวัดสุราษฎรืธานี
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาแดงรามและป่าเขาหน้าราหู
   ที่ตั้ง : ต.ย่านยาว อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
200
2550 โครงการบำรุงรักษาป่าต้นน้ำป่าสงวนแห่งชาติป่าแควระบม-สียัด แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าแควระบมและป่าสียัด
   ที่ตั้ง : ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
374
2541 โครงการปลูกป่าอาสาอำเภอเมือง
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.กระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
230
2543 โครงการปลูกป่าอาสาอำเภอเมือง
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
300
2548 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัยป่าแม่สรอย แปลงที่ 10
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย
   ที่ตั้ง : ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าช้างข้าม (แปลงที่ 1 )
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าช้างข้าม
   ที่ตั้ง : ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
500
2545 โครงการปลูกป่าประชาอาสาจังหวัดกาญจนบุรี (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3(เดิม))
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
18
2549 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติฯ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต๋า-แม่มาย แปลงที่ 8
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต๋า-แม่มาย
   ที่ตั้ง : ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
300
2549 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากอุทกภัย จังหวัดลำปาง แปลงที่ 4
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต๋า-แม่มาย
   ที่ตั้ง : ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
400
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เสริมงาม แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เสริม
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
380
2547 โครงการปลูกป่าชดเชยด้วยเงินนอกงบประมาณป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาวฝั่งขวา (2) จังหวัดลำปาง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาวฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
400
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จางฝั่งซ้าย แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จางตอนขุน
   ที่ตั้ง : ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
200
2545 โครงการปลูกป่าชดเชยด้วยเงินนอกงบประมาณป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาวฝั่งขวา (4) จังหวัดลำปาง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาวฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
400
2549 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าแม่เลิม-แม่ปะ แปลงที่ 1(1)จังหวัดลำปาง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เลิม-แม่ปะ
   ที่ตั้ง : ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง
200
2549 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติฯ ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยฉลองและป่าห้วยเสียดแปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยฉลองและป่าห้วยเสียด
   ที่ตั้ง : ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
400
2548 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัยป่าแม่สรอย แปลงที่ 18
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย
   ที่ตั้ง : ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2548 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัยป่าแม่สรอย แปลงที่ 5
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย
   ที่ตั้ง : ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2549 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติฯ ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำปาด แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำปาด
   ที่ตั้ง : ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
400
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าดงบังอี่ แปลงที่ 3 จังหวัดมุกดาหาร
   พื้นที่ : ป่าดงบังอี่
   ที่ตั้ง : ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
1,000
2548 หน่วยปลูกป่าสาธิตที่ 1 (นครราชสีมา)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
2,150
2542 หน่วยปลูกป่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่ 6 (ปลูกป่าประชาอาสา)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
331
2553 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสาอำเภอปลายพระยา
   พื้นที่ : ที่สาธารณประโยชน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำชา
   ที่ตั้ง : ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
3
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ทรายคำ
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ทรายคำ
   ที่ตั้ง : ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
300
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยทินและป่าคลองตีบ แปลงที่ 3 จังหวัดเพชรบูรณ์
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ตะเบาะ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
600
2553 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสาอำเภอปลายพระยา
   พื้นที่ : ที่สาธารณประโยชน์สระน้ำวัดเขาต่อ
   ที่ตั้ง : ต.เขาต่อ อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
10
2538 ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ชุมพร
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ปะทิว,หงษ์เจริญ อ.ปะทิว,ท่าแซะ จ.ชุมพร
100
2549 สวนป่าลำพระเพลิง
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
300
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (แปลงที่1) / หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนเเห่งชาติป่ากุยบุรี ที่ 4 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี
   ที่ตั้ง : ต.บ่อนอก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
300
2549 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติฯป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต๋า-แม่มาย ต.บ้านสา แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต๋า-แม่มาย
   ที่ตั้ง : ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
400
2550 โครงการปลูกป่าทดเเทนป่าสงวนเเห่งชาติป่ากุยบุรีพื้นที่ที่ 3 / หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี ที่ 1 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   พื้นที่ : สงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี
   ที่ตั้ง : ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
300
2548 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอสระโบสถ์
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม ป่าลำนารายณ์
   ที่ตั้ง : ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
270
2549 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติฯ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต๋า-แม่มาย แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต๋า-แม่มาย
   ที่ตั้ง : ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
400
2554 โครงการปลูกป่าประชาอาสา จังหวัดสุโขทัย (สำนักบริหารฯที่ 14 เดิม)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
720
2546 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่น (ป่าแม่ยาง แปลงที่ 14)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยาง
   ที่ตั้ง : ต. อ.ร้องกวาง จ.แพร่
400
2550 โครงการปลูกป่าประชาอาสา อำเภอชาติตระการ
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.พิษณุโลก
128
2546 แปลงปลูกป่าประชาอาสา ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
   พื้นที่ : ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต.หมอกจำแป่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
350
2553 โครงการแปลงปลูกป่าป่าประดู่-วังตะเคียน บ้านเขาด้วน
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ย่านรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
70
2549 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่น (ป่าห้วยทิน-คลองตีบ ต.บ่อไทย แปลงที่ 15)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
500
2544 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอเมือง
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.- อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
25
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสวนเมี่ยง แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสวนเมี่ยง
   ที่ตั้ง : ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.ตาก
1,200
2546 โครงการปรับปรุงฯป่าสายควนแหละและป่าเขาหวาง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าสายควนหละ-เขาหวาง
   ที่ตั้ง : ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง
100
2548 โครงการฟื้นฟูป่าสงวนแห่งชาติป่าเหนือเขื่อนสิริกิติ์
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติเหนือเขื่อนสิริกิติ์
   ที่ตั้ง : ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
1,700
2546 สวนป่าดงน้อย-ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย
   พื้นที่ : ป่าไม้ถาวรตามติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 12 พ.ย 2506
   ที่ตั้ง : ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย
1,100
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดเพชรบุรี แปลงที่ 3 / หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนเเห่งชาติป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ ที่ 2 จังหวัดเพชรบุรี
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่ายางน้ำกลัดเหนือ-ใต้
   ที่ตั้ง : ต.ยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
300
2545 โครงการปลูกป่าประชาอาสาอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่
648
2542 โครงการปลูกป่าประชาอาสาอำเภอห้วยคต
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี
740
2546 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ฯ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยาง แปลงที่ 14 จังหวัดแพร่
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.- อ.ร้องกวาง จ.แพร่
400
2543 โครงการปลูกและบำรุงค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
160
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต๋า-แม่มาย แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต๋า-แม่มาย
   ที่ตั้ง : ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
300
2545 สวนป่าแม่หยวก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาวฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง
800
2545 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่น (ป่าแม่พวก อ.เด่นชัย แปลงที่ 15)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พวก
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่
200
2549 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เลิม-แม่ปะ
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เลิม-แม่ปะ
   ที่ตั้ง : ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง
200
2549 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติฯ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต๋า-แม่มาย ต.แจ้ห่ม แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต๋า-แม่มาย
   ที่ตั้ง : ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
300
2543 โครงการปลูกป่าประชาอาสา อ.บ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
   พื้นที่ : บ้านโฮ่ง
   ที่ตั้ง : ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
13
2545 ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ที่ 9
   พื้นที่ : ป่าแม่ออน
   ที่ตั้ง : ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
100
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษา จังหวัดระนอง
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.หาดส้มแป้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
4
2545 แปลงปลูกป่าสวนรุกชาติพระบาท (วันต้นไม้ประจำปีของชาติ)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
50
2551 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาพระวิหาร ที่ 1 จังหวัดศรีสะเกษ
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาพระวิหาร
   ที่ตั้ง : ต.ละลาย อ.กัทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ
77
2536 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งขวาห้วยศาลาที่ 1 ศรีสะเกษ (หน่วยปลูกป่าสาธิต (ห้วยศาลา))
   พื้นที่ : หน่วยพิทักษ์ป่าโอตราว
   ที่ตั้ง : ต.ปรือใหญ่ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
1,100
2553 โครงการ ปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่ายางน้ำกลัดเหนือ-ใต้ แปลงที่ 1 (ปี 2553) /หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนเเห่งชาติป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ ที่ 1 จังหวัดเพชรบุรี
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่ายางน้ำกลัดเหนือ-ใต้
   ที่ตั้ง : ต.ยางน้ำกลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
200
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แปลงที่ 1 / หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนเเห่งชาติป่ากุยบุรี ที่ 4 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   พื้นที่ : ป่ากุยบุรี
   ที่ตั้ง : ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แปลงที่ 2 / หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนเเห่งชาติป่ากุยบุรี ที่ 3 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   พื้นที่ : ป่ากุยบุรี
   ที่ตั้ง : ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
300
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษา จังหวัดชุมพร
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.นาทุ่ง อ.เมือง จ.ชุมพร
2
2555 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูแลนคาด้านทิศเหนือ ที่ 2
   พื้นที่ : ป่าภูแลนคาดิ้านทิศเหนือ
   ที่ตั้ง : ต.ซับสีทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
200
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดเพชรบุรี แปลงที่ 2 /หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนเเห่งชาติป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ ที่ 2 จังหวัดเพชรบุรี
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่ายางน้ำกลัดเหนือ-ใต้
   ที่ตั้ง : ต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
300
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเเลนคาด้านทิศเหนือที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูแลนคาด้านทืศเหนือ
   ที่ตั้ง : ต. อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
200
2553 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า (ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก) ที่ 1 จ.สุราษฎร์ธานี
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าชนะ
   ที่ตั้ง : ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
200
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาประดู่ที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาประดู่
   ที่ตั้ง : ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
200
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนเเห่งชาติ ป่าเสียดอ้าป่าเขานกยูงเเละป่าอ่างหินที่2
   พื้นที่ : สัก หว้า มะค่าโมง ประดู ขี้เหล็ก
   ที่ตั้ง : ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
200
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนเเห่งชาติเข้าภูหลวงที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
   พื้นที่ : ป่าเขาภูหลวง
   ที่ตั้ง : ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
150
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (แปลงที่ 2) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนเเห่งชาติป่ากุยบุรี ที่ 3 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี
   ที่ตั้ง : ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
300
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาเสียดอ้า ป่าเขานกยูง ป่าเขาอ่างหินที่1 53 แปลง2
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
200
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาเสียดอ้า ป่าเขานกยูง ป่าเขาอ่างหินที่1 53 แปลง3
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.หนองน้ำเเดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
200
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเเลนคาด้านทิศเหนือ ที่6
   พื้นที่ : ป่าภูเเลนคาด้านทิศเหนือ
   ที่ตั้ง : ต.ซับสีทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
200
2553 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูแลนคาด้านิศเหนือ ที่ 2
   พื้นที่ : ป่าภูแลคาด้านทิศเหนือ
   ที่ตั้ง : ต.ซับสีทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
200
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเยาะที่ 1 จังหวัดสุรินทร์
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเยาะ
   ที่ตั้ง : ต.พระเเก้ว อ.สังขะ จ.สุรินทร์
50
2553 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ป่าเขาหัวควายที่ 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   พื้นที่ : ป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ป่าเขาหัวควาย
   ที่ตั้ง : ต.เขาหัวควาย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
100
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาภูหลวงที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาภูหลวง
   ที่ตั้ง : ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
150
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาภูหลวงที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาภูหลวง
   ที่ตั้ง : ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
70
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาประดู่ที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาประดู่
   ที่ตั้ง : ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
300
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูแลนคาด้านทิศเหนือ ที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูแลนคาด้านทิศเหนือ
   ที่ตั้ง : ต.ซับสีทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
200
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเเลนคาด้านทิศเหนือ ที่ 7
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเเลนคาด้านทิศเหนือ
   ที่ตั้ง : ต.ซับสีทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
200
2561 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาฯ จังหวัดนครราชสีมา แปลงที่ 2
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
4
2561 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษา ฯ จังหวัดชัยภูมิ
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.กะฮาด อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ
2
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเตรียมการสงวนหมายเลข 10 ที่ 5
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเตรียมการสงวน
   ที่ตั้ง : ต.วังชมภู อ.หนองบัวเเดง จ.ชัยภูมิ
300
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเตรียมการสงวนหมายเลข 10 ที่ 5
   พื้นที่ : ป่าเตรียมการสงวน
   ที่ตั้ง : ต.วังชมภู อ.หนองบัวเเดง จ.ชัยภูมิ
200
2553 โครงการ ปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่ายางน้ำกลัดเหนือ-ใต้ แปลงที่ 2 (ปี 2553) /หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนเเห่งชาติป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ ที่ 2 จังหวัดเพชรบุรี
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่ายางน้ำกลัดเหนือ-ใต้
   ที่ตั้ง : ต.ยางน้ำกลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
200
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนเเห่งชาติป่าเข้าภูหลวงที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
   พื้นที่ : ป่าเขาภูหลวง
   ที่ตั้ง : ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
200
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาภูหลวงที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
   พื้นที่ : ป่าเขาภูหลวง
   ที่ตั้ง : ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
150
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาภูหลวงที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาภูหลวง
   ที่ตั้ง : ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
130
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาประดู่ที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาประดู่
   ที่ตั้ง : ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
200
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาเสียดอ้า ป่าเขานกยูง ป่าเขาอ่างหินที่1 53 แปลง4
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.หนองน้ำเเดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
100
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูแลนคาด้านทิศเหนือ ที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูแลนคาด้านทิศเหนือ
   ที่ตั้ง : ต.ซับสีทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
200
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาภูหลวงที่ 4 จังหวัดนครราชสีมา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาภูหลวง
   ที่ตั้ง : ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
200
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูแลนคาด้านทิศเหนือ ที่ 7
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเเลนคาด้านทิศเหนือ
   ที่ตั้ง : ต.ซับสีทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
300
2561 โคงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2553 อ.เมือง จ. นครราชสีมา
   พื้นที่ : -
   ที่ตั้ง : ต.พลกรัง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
10
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเเลนคาด้านทิศเหนือที่ 5 จังหวัดชัยภูมิ
   พื้นที่ : ป่าภูเเลนคาด้านทิศเหนือ
   ที่ตั้ง : ต.ซับสีทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
300
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเเลนคาด้านทิศเหนือที่ 5 จังหวัดชัยภูมิ
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเเลนคาด้านทิศเหนือ
   ที่ตั้ง : ต.ซับสีทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
200
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเยาะที่ 1 จังหวัดสุรินทร์
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเยาะ
   ที่ตั้ง : ต.ตาคง พระเเก้ว อ.สังขะ จ.สุรินทร์
150
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเตรียมการสงวนหมายเลข 10ที่ 3
   พื้นที่ : ป่าเตรียมการสงวน
   ที่ตั้ง : ต. อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
300
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเตรียมการสงวนหมายเลข 10 ที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเตรียมการสงวน
   ที่ตั้ง : ต. อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
50
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเสียดอ้า ป่าเขานกยูง ป่าเขาอ่างหินที่ 1 53 แปลง1
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.หนองน้ำเเดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
200
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเเลนคาด้านทิศเหนือ ที่6 (53แปลง 2)
   พื้นที่ : ป่าภูเเลนคาด้านทิศเหนือ
   ที่ตั้ง : ต.ซับสีทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
200
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเเลนคาด้านทิศเหนือ ที่6 (53แปลง 3)
   พื้นที่ : ป่าภูเเลนคาด้านทิศเหนือ
   ที่ตั้ง : ต.ซับสีทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
200
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเเลนคาด้านทิศเหนือ ที่6 (54)
   พื้นที่ : ป่าภูเเลนคาด้านทิศเหนือ
   ที่ตั้ง : ต.ซับสีทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
100
2561 สวนป่ากลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
300
 
รวม
226,460
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :