หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ป่าภาครัฐ


สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายจังหวัด
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายกิจกรรม
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายปี
โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
แผนที่สวนป่า/โครงการ
แผนที่โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
แผนที่โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ข้อมูลสวนป่า/โครงการ  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีที่ดำเนินโครงการ : -
  เขตรับผิดชอบ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  ข้อมูลกิจกรรม :
  โครงการ :
  คำค้น :
จำนวน 12 รายการ
ปีโครงการเนื้อที่(ไร่)
2545 โครงการปลูกป่าประชาอาสา อำเภอเคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี
5
2554 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาแดงราม ป่าเขาหน้าราหู ที่ 1
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ย่านยาว อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
200
2553 โครงการแปลงปลูกป่าวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2553
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
40
2552 โครงการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองท่าเนียน และป่าเลนคลองพุมเรียง จังหวัดสุราษฎร์ธานี แปลงที่ 1
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่ง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
300
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ตะกรบ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
200
2553 โครงการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองท่าเนียนและป่าเลนคลองพุมเรียง จังหวัดสุราษฎร์ธานี แปลงที่ 2
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่ง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
300
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
4
2553 โครงการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองท่าเนียนและป่าเลนคลองพุมเรียง จังหวัดสุราษฎร์ธานี แปลงที่ 3
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่ง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
300
2546 โครงการปลูกป่าประชาอาสา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 4 (เดิม))
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.มะลวน, เพิ่มพูนทรัพย์ อ.พุนพิน,บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
152
2547 แปลงปลูกป่าป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าชนะ (วันต้นไม้ประจำปี 47)จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
50
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดสุราษฎร์ธานี แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าชัยครามและป่าวัดประดู่
   ที่ตั้ง : ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดสุราษฎร์ธานี แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าตาม พ.ร.บ. 2484 ต.เขาพัง
   ที่ตั้ง : ต.เขาพัง อ.บ้านขุนตาล จ.สุราษฎร์ธานี
300
 
รวม
2,151
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :