หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ป่าภาครัฐ


สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายจังหวัด
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายกิจกรรม
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายปี
โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
แผนที่สวนป่า/โครงการ
แผนที่โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
แผนที่โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ข้อมูลสวนป่า/โครงการ  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีที่ดำเนินโครงการ : -
  เขตรับผิดชอบ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  ข้อมูลกิจกรรม :
  โครงการ :
  คำค้น :
จำนวน 6 รายการ
ปีโครงการเนื้อที่(ไร่)
2538 ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ชุมพร
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ปะทิว,หงษ์เจริญ อ.ปะทิว,ท่าแซะ จ.ชุมพร
100
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดชุมพร
   พื้นที่ : ป่ารับร่อ-สลุย
   ที่ตั้ง : ต.วังใหม่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
300
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่ารับร่อและป่าสลุยที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ
   ที่ตั้ง : ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
150
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่ารับร่อและป่าสลุยที่ 4
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ
   ที่ตั้ง : ต.หงษเจริญ อ.เมือง จ.ชุมพร
150
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่ารับร่อและป่าสลุยที่ 3
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.หงษเจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
150
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่ารับร่อและป่าสลุยที่ 1
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
150
 
รวม
1,000
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :