หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ป่าภาครัฐ


สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายจังหวัด
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายกิจกรรม
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายปี
โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
แผนที่สวนป่า/โครงการ
แผนที่โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
แผนที่โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ข้อมูลสวนป่า/โครงการ  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีที่ดำเนินโครงการ : -
  เขตรับผิดชอบ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  ข้อมูลกิจกรรม :
  โครงการ :
  คำค้น :
จำนวน 4 รายการ
ปีโครงการเนื้อที่(ไร่)
2554 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าเตรียมการสงวน ป่าฝั่งขวาแม่น้ำปัตตานี ที่ 1 จังหวัดยะลา
   พื้นที่ : ป่าเตรียมการสงวนป่าฝั่งขวาแม่น้ำปัตตานี จังหวัดยะลา
   ที่ตั้ง : ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา
200
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาฯ จังหวัดยะลา
   พื้นที่ : วัดถ้ำคูหาภิมุข
   ที่ตั้ง : ต.หน้าถ้ำ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
2
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่ากาบังที่ 1 จังหวัดยะลา
   พื้นที่ : ป่ากาบัง
   ที่ตั้ง : ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา
300
2551 โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 7 จังหวัดยะลา
   พื้นที่ : ป่าเตรียมการสงวนป่าฝั่งขวาแม่น้ำปัตตานี
   ที่ตั้ง : ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา
250
 
รวม
752
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :